Som digital medborger i Danmark har du en række rettigheder. Nogen af dem handler om, at offentlige hjemmesider skal være tilgængelige for dig. Det kan du læse mere om her.

I Danmark og resten af EU har vi lovgivning, som skal sikre, at offentlige hjemmesider og mobilapplikationer er tilgængelige for alle borgere. Det gælder også for den million danskere, som lever med forudsætninger, der gør, at de i højere grad end andre møder udfordringer på nettet. At være ordblind er en af disse udfordringer.

Lige nu er det kun nyere offentlige hjemmesider, som er omfattet af Loven om webtilgængelighed. Men fra 23. september 2020 gælder loven og dens krav for alle offentlige hjemmesider.

Et af kravene er, at der skal være en tilgængelighedserklæring på hjemmesiden. Den bliver også kaldt WAS – og det står for Web Accessibility Statement.

Tilgængelighedserklæringen tjener to vigtige formål. For det første virker den som en varedeklaration. Den fortæller hvilke dele af hjemmesiden, som endnu ikke lever op til kravene til webtilgængelighed. Det kan være godt at vide på forhånd, så man ikke roder rundt i halve og hele timer, for så at finde ud af, at man slet ikke kan bruge en bestemt type dokumenter eller formularer med det udstyr, man bruger.

Det andet vigtige formål med erklæringen er at give dig mulighed for at komme i kontakt med det offentlige organ.

Bank på døren og få svar

Du bør altid kunne finde frem til tilgængelighedserklæringen ved at skrive navnet på hjemmesiden og så tilføje /was i adresselinjen i din browser. Hvis du for eksempel besøger borger.dk, kan du finde deres tilgængelighedserklæring på denne adresse: www.borger.dk/was.

Du bør også altid kunne finde et link til erklæringen nederst på hjemmesiden i det, der bliver kaldt sidefoden.

Når du åbner tilgængelighedserklæringen, støder du som noget af det første på oplysninger om, hvordan du kan kontakte det offentlige organ, hvis der er indhold, der ikke er tilgængeligt for dig.

Desværre har myndigheden kun pligt til at opgive én slags kontaktoplysninger. De vælger selv, om det skal være en mailadresse, et telefonnummer eller en kontaktformular. Heldigvis er der mange, som giver flere muligheder.

Når du skriver eller ringer til myndigheden, skal du vide, at du har ret til at få et fyldestgørende svar inden for det, som bliver kaldt ”rimelig frist”. Det vil typisk sige inden for højst 10 arbejdsdage.

Du kan kontakte dem for at fortælle, at der er noget på deres hjemmeside, der ikke er tilgængeligt. Du har også ret til, at de stiller et tilgængeligt alternativ til rådighed for dig. Det vil sige, at de skal give dig den information, der ikke er tilgængelig for dig, på en anden måde.

Du kan klage

Loven om webtilgængelighed giver dig ikke bare ret til at gøre opmærksom på manglende tilgængelighed og til at bede om et tilgængeligt alternativ. Den giver dig også ret til at klage, hvis du ikke får et fyldestgørende svar inden for rimelig frist.

Du kan klage til Digitaliseringsstyrelsen. Desværre har styrelsen valgt, at du kun kan klage skriftligt. Det gør du ved at skrive til wa-tilsyn@digst.dk

I et samfund som det danske, hvor myndighederne ved lov stiller krav om, at du skal betjene dig selv digitalt på en række områder, er det afgørende, at det så også er praktisk muligt for dig. Løsningerne skal være digitalt tilgængelige for alle. Og når de ikke er det, er det vigtigt, du gør opmærksom på det. Det gælder dit digitale medborgerskab – og det er i sidste ende et spørgsmål om retten til demokratisk deltagelse.

Det er Sinnet Ellehauge Haag, som har skrevet artiklen.

Sinnet er oprindeligt journalist, men har arbejdet med kommunikation, digitalisering og webtilgængelighed i det offentlige siden 2009.

Hun har blandt andet været webleder ved Herning Kommune og chefkonsulent i webtilgængelighed i Digitaliseringsstyrelsen. Nu fungerer hun blandt andet som særlig webstrategisk tilgængelighedsrådgiver i sin egen virksomhed WHYsite.

Sinnet har deltaget i ekspertgrupper om webtilgængelighed i både dansk, nordisk-baltisk og europæisk regi og er en del af Digitaliseringsstyrelsens advisory board på området.