Hjælp til børn i grundskolen

De fleste børn finder ud af, at de er ordblinde i grundskolen. Jo hurtigere der kan sættes ind med den rigtige støtte til barnet, jo bedre vil barnet trives og udvikle sig.

Det er derfor vigtigt, at de voksne i barnets omgangskreds har den nødvendige viden om ordblindhed og muligheder for støtte, så de kan hjælpe barnet. Det ligger Ordblindeforeningen meget på sinde at sikre, at forældre til børn med ordblindhed har den rette viden, så de kan støtte deres barn bedst muligt.

Derfor har Ordblindeforeningen med støtte fra Jaschfonden og i samarbejde med en af de førende forskere på ordblindeområdet udarbejdet en uddannelse som forælderrådgiver.

Uddannelsen består af 2 webinarer og et fysisk kursus. De første forælderrådgivere uddannes i efterår 2023, og det planlægges at uddanne endnu flere i 2024. De færdiguddannede forælderrådgivere vil efter endt uddannelse kunne rådgive forældre til børn i grundskolen.

For at flest muligt får adgang til uddannelsens viden og får mulighed for at hjælpe flest muligt, vil webinarer og materiale derfra blive lagt ud løbende.

Her kan du se spørgsmål stillet af deltagerne til underviser Line Leth under webinaret lørdag den 2. september 2023.
Svarene kommer frem, når du klikker på spørgsmålet.

Du kan se hele webinaret i filmen til højre ovenfor.

Der er ikke påvist en tæt sammenhæng mellem disse kendetegn og ordblindhed.

Det er vanskeligt at anbefale ét af testtidspunkterne over de andre. Hvis man tester tidligt, vil man måske tidligere kunne finde børn i risiko for ordblindhed, men risikoen for fejlagtigt resultat vil også være større.

Skolerne kan først teste endeligt for ordblindhed i 3. klasse. Det skyldes, at man først skal være sikker på, at barnet har haft tid og mulighed nok til at lære at koble lyd og bogstav ved læsning og skrivning. Hvis man tester inden 3. klasse er risikoen for en fejldiagnose for stor. Men skolerne skal nu lave en risikotest for ordblindhed i 0./1. klasse. Og børnene bør have hjælp til deres vanskeligheder, når de bliver opdaget – ikke først når Ordblindetesten er taget.

Se alle deltagernes spørgsmål og underviser Line Leths svar i her.

Du har mulighed for at se webinaret fra lørdag den 2. september 2023 i videoen herover.

Du har også mulighed for at se og downloade underviser Line Leths power point præsentation fra modul 1 her.

Du har mulighed for at se webinaret fra lørdag d. 7 oktober 2023 i videoen herover.

Du har også mulighed for at se og downloade underviser Line Leths power point præsentation fra modul 2 her.