Samarbejdspartnere

Ordblindeforeningen arbejder sammen med en bred vifte af offentlige og private aktører. Foreningen er repræsenteret i mange sammenhænge inden for handicap, uddannelse, erhverv, socialt og oplysende arbejde. Foreningen bidrager med rådgivning og sparring og har en række projekter i tæt partnerskab med forskellige fonde, organisationer og ministerier.

Vil du høre mere om dine muligheder for samarbejde med Ordblindeforeningen, så kontakt os herunder.

Samarbejdspartnere for Ordblindeforeningen

Nota

Nationalt Videncenter for Læsning

Børns Vilkår

Ambassadører for Ordblindeforeningen

Vores ambassadører er med til at sætte fokus på mennesker med ordblindhed. Med deres engagement skaber de øget kendskab til ordblindhed ved at fortælle om ordblindhed og Ordblindeforeningen Danmark til offentligheden. Ambassadørerne har det til fælles, at de har ordblindhed tæt inde på livet.

Mads Heindorf

“Mange af mine venner er ordblinde, og jeg er glad for at kunne bruge mit håndværk til at sætte fokus på en vigtig sag, som man ikke rigtig taler om – og som mange ikke forstår.”

Bubber

“Jeg er selv ordblind og har fortiet det hele min ungdom. Men i dag kan jeg fortælle min historie og spejle mig selv i dem, der lytter.”

Charlotte Bøving

“Det er i alle samfundslag, man har de problemstillinger. jeg mødte for alvor ordblindhed, da jeg læste til eksamen, og en af mine læsekammerater var ordblind. At være med til at skabe et fokus, det vil jeg rigtig gerne støtte op om.”

Mads Marius

“Der er intet værre end at blive set på som en omvandrende diagnose. Specielt ikke når vi mennesker er så meget mere end det. Det vil jeg gerne være med til at vise. ”

Josephine af Rosenborg

“Min egen søn er ordblind, og da jeg blev spurgt, lå det helt naturligt at være med i dette projekt. Min søn har kæmpet gennem årene og er netop startet i gymnasiet. Det har hjulpet ham at have et socialt netværk, som har kunnet bakke op om ham.”

Lene Mortensen ambassadør

Lene Mortensen

”Min far var ordblind, min bror er ordblind, mine børn er ordblinde og jeg selv er ordblind. Jeg vil gerne vise andre ordblinde, at ordblindhed kan være en ressource snarere end en begrænsning. Det fik jeg selv øjnene op for, da jeg blev iværksætter. Jeg er fx vant til at bede om hjælp og vant til at tænke i andre baner. Jeg vil give mod til at turde stå ved, at man er ordblind og give dem, der er omkring de ordblinde bedre forståelse for ordblindhed.”

Lene Mortensen ambassadør

Ordblindeforeningen er desuden repræsenteret i følgende centrale sammenhænge:

 • Danske Handicaporganisationers (DH) repræsentantskab
 • Handicappolitisk Råd (DH)
 • Notas rådgivende udvalg
 • Notas erhvervsudvalg
 • DR’s brugerråd vedr. tilgængelighed
 • Klagenævn for Specialundervisning
 • VUC’s uddannelsesudvalg
 • Netværkslokomotivet
 • Skriverpris

Ordblindeforeningen er repræsenteret i en række udenlandske sammenhænge:

 • European Dyslexia Association (EDA)
 • Nordisk sammenslutning
 • Nordisk ungdom