Støt os

Vi har indgået et samarbejde med Legal Desk, som gratis hjælper dig med at testere et valgfrit beløb til vores sag. Når du tænker os ind i dit testamente, er du med til at gøre en kæmpe forskel for vores arbejde.

Klik her for mere info vedr. samarbejdet med Legal Desk

Kontakt os
medlem

Støt mennesker med ordblindhed

Støt os med et bidrag på 200 kr. til Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Når du støtter Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark med et bidrag, går pengene til at skabe bedre vilkår for mennesker med ordblindhed. Foreningens arbejde varetages af frivillige i bestyrelsen og i de lokale kredse rundt om i Danmark, og det gør de ved at:

  • Udbrede kendskabet til ordblindhed og de problematikker som følger med
  • Arbejde politisk for at forbedre vilkår for mennesker med ordblindhed
  • Vejlede og rådgive mennesker med ordblindhed og deres pårørende
  • Afholde og planlægge aktiviteter og arrangementer for mennesker med ordblindhed og deres familie

Derfor skal du støtte Ordblindeforeningen

Når du støtter Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, er du med til at skabe beder vilkår for mennesker med ordblindhed og du sikrer, at bidragsgiverne fremadrettet kan trække deres bidrag fra i skat.

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks skal modtage mindst 100 bidrag á 200 kr. om året for at blive godkendt som almennyttig forening og dermed blive fradragsberettiget. Et bidrag har derfor en stor betydning.

Hvad går din støtte til?

Sådan støtter du Ordblindeforeningen

Hvis du ønsker at give et bidrag kan du indbetale beløbet via Mobile Pay eller vores konto i Nordea.

Derudover er det nødvendigt, at du sender os en mail med navn, adresseoplysninger, e-mail og gavebeløb, da vi skal kunne dokumentere, hvem der har givet gavebidragene.

Alle bidrag er med til at gøre en forskel for mennesker med ordblindhed

Mobile Pay: 21094

Registreringsnummer: 2251

Kontonummer: 9743 916 134

Mail: kontor@ordblind.org

Husk at skrive støtte i emnefeltet!

Alverdens Ord

Ragna Ea, sangskriver og ordblindeunderviser, har skrevet støttesangen ’Alverdens Ord’ (2016). Thomas Blachman, musiker og producer, introducerer videoen.

Hent sangtekst og noder