Ordblindeforeningens projekter

Kernen i Ordblindeforeningens projekter er at skabe forandring, til fordel for ordblindesagen, i samarbejde med andre – for kun sammen kan vi få større indflydelse på samfundsdebatten, nedbryde tabuer og skabe lige muligheder for mennesker med ordblindhed.

Alle projekter er udviklet i tæt samarbejde med forskellige aktører, herunder relevante organisationer og finansielle partnere, der kan bidrage med essentielle kompetencer og værktøjer.

På denne side finder du igangværende og tidligere projekter af forskellig karakter som Ordblindeforeningen er engageret i.

Har du en god idé?

Har du en idé til et projekt vi kunne samarbejde på? Skriv til os på kontor@ordblind.org.

Vil du vide mere om, hvad det vil sige at være vores samarbejdspartner? Tryk her.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Ordblindeforeningens samarbejder og projekter

Projekterne

Her finder du både igangværende og tidligere projekter. Tryk på knapperne for at se mere.

Projekt Ordvrider

Er et 3-årigt samarbejde mellem Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Dysleksi Ungdom og Ordblindeforeningen Danmark samt en række samarbejdsskoler. Projektet er finansieret af Trygfonden.

Projekt Ordvrider har til formål at slå fast, at ordblindhed ikke skal begrænse unges muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. Gennem projektet arbejdes der for, at unge med ordblindhed bliver mere oplyste om deres rettigheder, får mere viden om ordblindhed og deres kompetencemæssige styrker. Det er der blandt andet kommet Ordvrider-analysen ud af, som er baseret på interviews og bearbejdning af spørgeskemabesvarelser. Du kan finde analysen her.

Til projektet har Landssammenslutningen af Handelsskoleelever sammensat et Advisory Board, med en række dygtige mennesker, som har hver deres erfaring, viden og ekspertise inden for ordblindhed. Medlemmer tæller blandt andet vores forpersoner fra henholdsvis Ordblindeforeningen og Dysleksi Ungdom.

Vil du vide mere om projektet? Klik her.

Styrk dine styrker

Styrk Dine Styrker er et projekt skabt af Danske Iværksættere og Ordblindeforeningen Danmark, der er finansieret af Tietgenfonden. Projektet har til hensigt at undersøge, hvordan man bedst kan støtte ordblinde i at starte egen virksomhed. Dette gør vi gennem målrettede forløb og aktiviteter for mennesker med ordblindhed i hele Danmark.

Vil du vide mere om projektet og selv tage del i forløbet? Tryk her.

Bliv bedre til at benytte kunstig intelligens

I samarbejde med Google Danmark afholder Ordblindeforeningen Danmark i 2024 workshops om kunstig intelligens (AI) for voksne med ordblindhed. Gennem praktiske øvelser og dedikeret undervisning lærer deltageren om kunstig intelligens, og hvordan den kan assistere vedkommende i hverdagen – AI kan blandt bruges til at udføre skriveopgaver eller rette tekster for fejl.

Datoer for workshops:

  • Tirsdag d. 3. september kl. 17-19.30 (online)
  • Torsdag d. 19. september kl. 17-19.30 (online)
  • Tirsdag d. 1. oktober kl. 17-20 (fysisk workshop hos Ordblindeforeningen i Høje-Taastrup)
  • Torsdag d. 3. oktober kl. 17-20 (fysisk workshop hos Ordblindeforeningen i Høje-Taastrup)
  • Torsdag d. 10. oktober kl. 17-19.30 (online)
  • Tirsdag d. 22. oktober kl. 17-19.30 (online)
  • Torsdag d. 7. november kl.17-19.30 (online)

Se mere og tilmeld dig her.

It-workshops om Apple-teknologi

I samarbejde med Apple afholder Ordblindeforeningen Danmark i 2024 fire workshops om Apple teknologi og dens tilgængelighedsfunktioner. Kurserne er specifikt designet til mennesker med ordblindhed, der ønsker at lære mere om de indbyggede funktioner og relevante apps på Apples enheder, herunder MacBooks, iPads og iPhones.

Datoer for workshops:

Lørdag d. 29. juni (Begynderhold) – Høje-Taastrup

Lørdag d. 12. oktober (Øvet hold) – Høje-Taastrup

Lørdag d. 26. oktober (Begynderhold) – Odense

Lørdag d. 16. november (Begynderhold) – Silkeborg

Se mere og tilmeld dig her.

Ordblinde – en ressource på din arbejdsplads 

Man ved ikke præcis, hvor mange ordblinde, der er i Danmark, men man regner med, at over 400.000 af den danske befolkning er ordblinde.

Samarbejdsnævnet har derfor, i dialog med Ordblindeforeningen Danmark, udarbejdet en side med inspiration til, hvordan virksomheder kan øge trivslen blandt medarbejdere med læse-skrivevanskeligheder.

Se mere her.

Du kan også finde videoerne på Samarbejdsnævnets YouTube-kanal.

Pas på online svindel – det kan ramme os alle!

Er udviklet i samarbejde med Nordea.

Mennesker med ordblindhed er især sårbare over for svindel, da det kan være svært at opdage stavefejl og mærkelige sætninger i beskeder, der ser ud som noget fra en bank eller myndighed.

Derfor har Ordblindeforeningen sendt vores forperson, Gry Nicolaisen, ud til to eksperter fra Nordea, som vil dele faresignaler, der kan indikere svindelforsøg. Disse eksperter har også nogle gode råd til, hvordan man kan beskytte sig mod svindel.

Se videoen her.

Mennesker med ordblindhed skal ikke nøjes

Projektet, som varer 3 år, er blevet til i tæt samarbejde mellem Jascha Fonden og Ordblindeforeningen Danmark.

Formålet med projektet er at understøtte, at ordblinde børn og unge har et godt selvværd under deres skolegang, men har samtidigt fokus på støtte og rådgivning til forældre og lærere på forskellig vis.

De ordblinde børn og unge må ikke opgive deres drømme som følge af manglende tro på egne evner og/eller den rette støtte fra skole og hjem. Projektet skal sikre, at ordblinde elever får det de skal have fra forældre, skole og de enkelte faglærere, så de forlader skolen med højt selvværd og mod på at forfølge deres drømme.

Helt konkret fokuseres der i projektet på aktiviteter, som skaber og formidler mere viden og vejledning til forældre og faglærere i Grundskolen, med udgangspunkt i de ordblinde børn og unges egne erfaringer. Der skal skabes materiale, som kan bruges til at etablere et godt samarbejde med forældre og skole, så den ordblinde elev kan få den rette støtte og bevare eller genvinde troen på egen formåen. Materialet skal formidles via foreningens hjemmeside.

Sammen med udvalgte fagfolk og fonde, vil Ordblindeforeningen formidle en enkel og praktisk vejledning til forældre til ordblinde børn samt til fagfolk i Grundskolen. Via informationsvideoer vil vi formidle den opsamlede viden fra vores undersøgelser. Den endelige rapport fra vores undersøgelser vil blive gjort tilgængelig for alle og vil kunne bruges af ministerier, styrelser og uddannelsessteder i det fremadrettede arbejde.

Det nye materiale vil blive udformet på en sådan måde, at det kan bruges i mange år frem, og materialet får et praktisk tilsnit, så alle kan sætte sig ind i det. Indsatsen vil derfor kunne gavne et stort antal af ordblinde, ikke kun i projekttiden, men også efter dens ophør. Det samme gør sig gældende for de optagede videoer, som vil kunne tilgås på foreningens hjemmeside.

Endelig skal indsatsen styrke foreningens forældrekorps og uddanne flere frivillige forældrerådgivere, til støtte og vejledning af de forældre, som har særligt behov for personlig rådgivning til deres ordblinde barns specifikke situation. Der vil indgå en særlig indsats med disse nye, frivillige rådgivere med grobund for at danne netværksgrupper, så de gode erfaringer lever videre i foreningen efter projektindsatsens ophør.

Mennesker med ordblindhed har mulighed for at søge om støtte til erhvervelser og hjælpemidler hos Jascha Fonden. Du kan se mere om det mulighederne for hjælp her.

Fonde

Her finder du en ovesigt over fonde, der støtter eller har støttet Ordblindeforeningen.