Viden om

Ordblindhed er et medfødt og usynligt handicap, som giver den handicappede vanskeligheder med at læse og skrive. For mennesker med ordblindhed tager det lang tid at omsætte bogstaver til sproglyde, som er nødvendige for at danne ord.

Man ved ikke præcist, hvor mange ordblinde der er i Danmark. Men man regner med, at omkring 7-8 % (knapt 400.000) af den danske befolkning er ordblinde. Ordblindhed er den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn.

Hvad indebærer ordblindhed?

Ordblindhed er et vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering). Ordblindhed opleves derfor ofte som et stort handicap. Intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer er afgørende nødvendige for mennesker med ordblindhed.

Ordblindhed kan også have konsekvenser for andre sproglige områder end det rent læse- og stavetekniske, f.eks. problemer med syntaks i skrift og tale, problemer med formulering i forskellige genrer og problemer med forskellige dele af læseforståelse og faglig læsning. Hertil kommer sociale og psykologiske følgevirkninger af ordblindheden: begrænsninger i forhold til uddannelsesvalg, mangel på selvtillid og et betydeligt større tidsforbrug til alt, der har med læsning og skriftlig formulering at gøre.

8 ud af 100 er ordblinde

’Ordblindhed – Sammen kæmper vi for dine drømme’

Filmen fortæller på en letforståelig måde, hvad ordblindhed er. Samtidig fortæller den, at med hårdt arbejde, solid støtte fra alle voksne og med brug af alle de gode digitale værktøjer, der er til rådighed i dag, behøver ingen at lade sig bremse af ordblindhed.

Filmen er udviklet af Viborg Kommune i samarbejde med Syddjurs Kommune, Herning Kommune, Århus Kommune, Mariagerfjord Kommune og Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.

Filmen er produceret af Animationsfirmaet Ox and Bird i Viborg.
Link til film: https://www.youtube.com/watch?v=5Ps3EILizE4

Oplæg om de neurologiske aspekter om ordblindhed

Youtube film af Martin Richardt 

Klik på nedenstående link eller direkte på billedet
https://www.youtube.com/watch?v=Fa5Yxa8WXAk