Til dig, der er ordblind

Først af alt: Viden om ordblindhed er vigtig, og ordblindhed er ingen hindring for at nå sine drømme!

Ordblindhed er medfødt og usynlig udfordring, som gør det vanskeligt at læse og skrive. For mennesker med ordblindhed tager det lang tid at omsætte bogstaver til sproglyde, som er nødvendige for at danne ord.

Man ved ikke præcis, hvor mange ordblinde der er i Danmark, men man regner med, at over 400.000 af den danske befolkning er ordblinde. Ordblindhed er den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn.

Filmen er produceret af Animationsfirmaet Ox and Bird i Viborg.
Link til film: https://www.youtube.com/watch?v=5Ps3EILizE4

8 ud af 100 er ordblinde

Næsten hver 8. afgangselev i folkeskolen er ordblind

Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, som påvirker evnen til at læse, stave og formulere sig skriftligt. Og udover det faglige kan der også være sociale og psykologiske følgevirkninger af ordblindheden, fx begrænsninger i forhold til uddannelsesvalg, mangel på selvtillid og et betydeligt større tidsforbrug til alt, der har med læsning og skriftlig formulering at gøre.

Selv om ordblindhed kan opleves som et enormt handicap, er det vigtigt at understrege, at der i dag findes et hav af muligheder for at få styr på ordblindheden. Men det kræver, at man får intensiv undervisning og bliver fortrolig med it-baserede læse- og skriveteknologier.

Er du i tvivl om du er ordblind?

Hvis du har mistanke om, at du er ordblind, kan du læse mere om ordblindetesten ved at klikke herunder. Ordblindetesten er til dig der er ordblind eller dig, der er i tvivl om, om du er ordblind.

Viden om ordblindhed

Sådan virker din ordblinde hjerne. Youtube film af Martin Richardt 

Klik på nedenstående link eller direkte på billedet
https://www.youtube.com/watch?v=Fa5Yxa8WXAk

Kendetegn ved ordblindhed

Jo før problemerne erkendes og opdages, desto bedre resultater kan der opnås. Selv om det er sværere for ordblinde at lære at læse, så kan det lykkes. Men det kræver en væsentlig større indsats og individualiseret støtte. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på kendetegn, som kan have sammenhæng med ordblindhed.

Hvis du vil dykke mere ned i viden om ordblindhed, så er der lavet en hjemmeside til ordblinde, pårørende og fagpersoner lige her. Håber du finder svar, ellers sidder vi ved telefonen – 36751088.

 • Ordblindhed i familien
 • Vanskeligheder med talesproget
 • Forsinket taleudvikling
 • Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger
 • Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (fx strømpe, springe, længst)
 • Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord
 • Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder
 • Barnet viser ringe interesse for bogstaver (fx i eget navn) eller bøger.
 • Vanskeligheder med at rime
 • Vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal
 • Vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord (fx at finde ud af, hvordan ordet “lur” vil lyde, hvis man fjerner det første bogstav “l”)
 • Vanskeligheder med at huske ord
 • Vanskeligheder med at rime betyder, at barnet har svært ved at forstå, at to ord er i “lydfamilie” med hinanden, selv om de ikke ligner hinanden i betydning, fx mand/spand, hus/mus, potte/måtte.
 • Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord
 • Vanskeligheder med hurtigt at genkende ord i læsning
 • Vanskeligheder med stavning
 • Vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver.
 • Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster
 • Vanskeligheder med at stave
 • Vanskeligheder med at formulere sig skriftligt
 • Vanskeligheder med at lære fremmedsprog.
 • Læser langsomt og upræcist
 • Fortsætter med at stave upræcist, staver ofte samme ord forskelligt i samme stykke
 • Udsætter opgaver med læsning
 • Undgår skrivning
 • Kan have problemer med at resumere tekster
 • Kan have problemer med at besvare åbne spørgsmål til tekster
 • Kan have ringe korttidshukommelse
 • Kan have problemer med at tilpasse sig nye læsesituationer eller strategier
 • Kan have mangelfuldt ordforråd
 • Kan have et utilstrækkeligt ordforråd pga. manglende læseerfaringer.
 • Skjuler ofte deres læseproblemer
 • Staver dårligt og er afhængige af andre
 • Undgår læsning og skrivning
 • Ofte gode til at formulere sig verbalt
 • Stoler på deres hukommelse.

Når du melder dig ind i Ordblindeforeningen, er du sikker på at få god vejledning og rådgivning omkring din ordblindhed. Samtidig bliver du en del af et stort og hurtigt voksende fællesskab.

Meld dig ind i Ordblindeforeningen og gør en forskel

Med et medlemskab i Ordblindeforeningen er du med til at skabe bedre vilkår for over 400.000 ordblinde i Danmark. Sammen står vi stærkere og din støtte gør en stor forskel.

Med et medlemskab i Ordblindeforeningen er du med til at skabe bedre vilkår for 400.000 ordblinde i Danmark. Sammen står vi stærkere og din støtte gør en stor forskel.