Politiske mærkesager

Foreningens sekretariat arbejder benhårdt for at skabe bedre vilkår for mennesker med ordblindhed, og det gør sekretariatet ved at fremlægge ordblindeproblematikker og løsningsforslag for fremtrædende folketingspolitikere på Christiansborg.

Foreningens formand og sekretariatschef har siden starten af 2023 haft flere møder på Christiansborg og er meget taknemmelige for, at der bliver lyttet til vores bekymringer, forslag og ønsker, så vi sammen kan skabe bedre vilkår for mennesker med ordblindhed. Foreningen har blandt andet haft møder med følgende folketingspolitikere:

  • Undervisningsminister Mattias Tesfaye, Socialdemokratiet
  • Frederik Vad, Socialdemokratiet
  • Rasmus Lund-Nielsen, Moderaterne
  • Helena Artmann Andresen, Liberal Alliance

Foreningens formand og sekretariatschef var den 25. maj 2023 inviteret til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg for at drøfte fokusområder inden for ordblindhed samt de tidligere ordblindepakker. Under mødet fremlagde foreningen deres ønsker til nye tiltage/fokusområde og forbedringer:

1. Driftsmidler til opbygning af et rådgivnings-, vejlednings- og bisidderkorps – fordi der er brug for mere vejledning
2. Kompetenceløft af de lærere, som underviser de ordblinde elever, både i grundskolen og på ungdomsuddannelser især FGU lærere
3. Nedsættelse af et udvalg, som skal komme med anbefalinger til udvikling af nationale retningslinjer for en grundigere ordblindetest
4. At vi får knækket koden til, hvorfor så mange voksen ordblinde fravælger VUC’s ordblindeundervisning (OBU)
5. Mere fokus på brug af læse- og skrive teknologier (LST)

I linket her kan du læse hele foreningens oplæg fra den 25. maj 2023.
I linket her kan du se de spørgsmål der blev stillede til Undervisningsminister Mattias Tesfaye efter møde samt hans svar her

Foreningens sekretariatschef arbejder landspolitisk og foreningens frivillige arbejder primært kommunalt. Sekretariatschefens vigtigste opgave er at samle alle de problematikker, som foreningen bliver bekendt med og konkretisere dem til politiske mærkesager. Sekretariatschefen varetager dialogen med vores folkevalgte om tiltage og løsningsmodeller på konkrete problematikker.

Har du har kendskab til uhensigtsmæssig lovgivning eller regler, så vil vi rigtig gerne have, at du kontakter sekretariatschef Anna Ljundal på anna@ordblind.org – for kun på den måde kan vi skabe bedre vilkår for mennesker med ordblindhed.

støtte