Julie Kirkemann Riisby, konstitueret kasserer i Ordblindeforeningen gennemgår regnskabet for 2019 og budget for 2020.

Se filmen her: https://youtu.be/ppOfsoCvC1U

Årsregnskabet fra 2019 kan tilgås via foreningens hjemmeside eller dette link:

https://www.ordblindeforeningen.dk/wp-content/uploads/2020/04/2019_Årsrapport_Ordblindeforeningen.pdf