Vi har lavet nogle film, hvor vi fortæller lidt om de ting, vi skulle have talt om på årsmødet.

Maj Mortensen, konstitueret formand for Ordblindeforeningen, fortæller om året 2019, hvordan det aktuelt går i foreningen og om årsmødet næste år.

https://www.youtube.com/watch?v=nCAnkubRddY&feature=youtu.be