Det var noget af et chok for de ordblinde elever, som bruger kompenserende hjælpemidler i form af læse- og skriveteknologier fra Wizkids, da de mandag morgen fik oplyst, at de ikke kunne bruge deres hjælpemidler til dagens eksamen, på grund af nedbrud hos leverandøren.

Fejl kan ske, og teknologier kan være ustabile og bryde sammen, og det har vi alle forståelse for, men i mandags under den skriftlige afgangseksamen, så var det de ordblinde elever, som måtte betale prisen.

Der var meget lidt hjælp at hente fra Børne- og Undervisningsministeriet. Deres udmelding var blot, at de elever som ikke kunne få adgang til deres kompenserende hjælpemidler fra Wizkids, tilbydes at få overført deres standpunktskarakter i stedet.

Det er simpelthen ikke godt nok!

Vi har med en gruppe elever at gøre, som i forvejen kæmper med at få en ordentlig karakter i skriftlig dansk. Elever, som er afhængige af deres hjælpemidler, når de skal skrive. Elever, som har været hjemsendt i ca. 100 dage ud af et skoleår på 200 dage. Elever, som havde set frem til deres eksamen, idet den eksamen muligvis kan trække deres standpunktskarakter op.

Når Børne- og Undervisningsministeriet vurderer, at de kompenserer for fejlen under en eksamen, ved blot at tilbyde eleverne at få overført deres standpunktskarakter, så vidner det om mangel på forståelse for, hvad afgangseksamen gå ud på. Det eneste rigtige at gøre i denne type situation er, at tilbyde den ordblinde elev valget mellem en ny eksamen eller at få sin standpunktskarakter overført.

Det skal være den ordblindes eget valg, om han/hun vil op til en ny eksamen, hvortil der kan bruges hjælpemidler, eller om han/hun vil have sin standpunktskarakter i stedet.
Det er ikke et valg, som skal træffes af Børne- og Undervisningsministeriet på vegne af alle landets ordblinde elever i 9. klasse.

Med venlig hilsen

Janne Sabroe, formand for politisk udvalg i Ordblindeforeningen