Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, har den 14. maj 2021 fået en ny formand og en ny bestyrelse.

Den nye bestyrelse består af:

Formand Janne Sabroe

Næstformand Bente Stengaard Kruse

Næstformand Thomas Vedsmand Axholm

Bestyrelsesmedlem Gitte Nielsen

Bestyrelsesmedlem Julie Kirkemann Riisby

Bestyrelsesmedlem Eva Maria Christiansen

Bestyrelsesmedlem Morten Kristen Rygner

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Tegllund

Suppleanter

Rasmus Lerbak

Carsten Hansen   

Den nye bestyrelse glæder sig til at komme i gang med bestyrelsesarbejdet og derigennem skabe bedre vilkår for mennesker med ordblindhed i et samarbejde med foreningens samarbejdsparter, frivillige og sekretariatet.

Bestyrelsen ser desuden meget frem til at møde foreningens medlemmer, lokalkredse og samarbejdspartnere.

Med venlig hilsen

Formand, Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Janne Sabroe