Så er tiden kommet til at offentliggøre spidskandidaterne til dette års Ordblindepris.

Kandidaterne fremgår i tilfældig rækkefølge på listen.

De 5 spidskandidater til Ordblindeprisen 2021 er;

1.     Cabicon A/S

2.     Ordblindetalent

3.     Kunstner, Gudrun Hasle

4.     Kompetencecenter for Læsning (KCL)

5.     Carl Nielsen Skolen i Faaborg – Midtfyn

Vinderen af Ordblindeprisen 2021 bliver offentliggjort i oktober 2021.

Pst… Det er muligt for medlemmer at stemme på deres favorit til Ordblindeprisen 2021.

Klik her for at se hvordan du stemmer på din favorit til Ordblindeprisen 2021 og deltag i lodtrækningen om et ordblindearmbånd

Klik her for at se pdf version af nyheden  – de 5 spidskandidater til Ordblindeprisen 2021 er fundet

Du kan læse mere om de indstillede kandidater herunder.

Kandidat nr. 1, Cabicon A/S

Begrundelse

For 1 ½ år siden blev jeg færdiguddannet som forsyningsoperatør og arbejdede for et andet firma, som forsyningsoperatør og var yderst tilfreds med det, men jeg følte ikke at jeg blev hørt i forhold til min ordblindhed. De turde ikke lade mig udvikle mig i mit daværende arbejde da de ikke mente at en ordblind kunne besidde f.eks. projektleder assistent job, så da jeg i foråret 2021 fik muligheden for at skifte job til Cabicon A/S slog jeg til.

Jeg er stærkt ordblind og selv med den viden, ansætter de mig som salgs ingeniør.

Ved min ansættelse fortæller jeg at jeg er stærkt ordblind, men det ser de ingen hindring i, selvom der er en masse kommunikation på skrift. I samarbejde med Cabicon A/S får jeg søgt hjælpemidler til understøtning af mit job igennem kommunen.

Der er en åben dialog om min ordblindhed på kontoret, så alle kollegaer er klar på at hjælpe mig, når jeg spørger om hjælp, for det gør jeg ofte… ord der skal staves, læses og formuleres og ikke mindst punktummer og kommaer.

Under Cabicon A/S er der et firma, IXP Consulting ApS som er et rådgivnings- og undervisningsfirma som jeg også er en del af i form af kursusundervisning i diverse højspændingstester og sikkerhedskurser. Her ser de heller ingen problemer med min ordblindhed da de synes at jeg har så mange andre stærke potentialer såsom, god rådgivning, god hukommelse og god indlæring.

For første gang i mit liv føler jeg at mit handicap ikke er en hindring i mit job… og hvad kan det så skyldes? Jeg har tænkt over det, og er kommet frem til at det må være fordi Cabicon A/S og mine kollegaer ikke ser mig som ”ham den ordblinde”. Men bare som en kollega, på lige fod med dem.

Så derfor er Cabicon A/S min kandidat til Ordblindeprisen 2021.

Kandidat nr. 2, Ordblindetalent, Mie Midtgaard

Begrundelse

Jeg vil gerne nominere Mie Midtgaard fra Ordblindetalent.

Mie afholder Ordblindetalent forløb i bl.a. København, hvor Lucca har deltaget. Ikke nok med at Lucca er rykket både på det faglige, så har hun også rykket sig på selvværdet og selvtilliden. I slutningen af forløbet afholdes et møde med lærerne/lederne på skolen, hvor Mie på en rigtig god måde fortæller om ordblindhed, men også om hvad der skal til for, at det enkelte barn lykkes.

 

Hun afholdt i uge 26 en Ordblindetalent Camp i Jylland for 25 børn, hvor Lucca deltog og der var faglige indspark og ikke mindst kreative indspark. Lucca ville ikke overnatte, så vi fandt et sted at bo i nærheden. Hver morgen når Lucca ankom til Camp’en blev hun budt varmt velkommen af Mie, så Lucca virkelig følte sig velkommen, på trods af at hun ikke overnattede. Tror slet ikke Mie selv lagde mærke til det. Mie er både engageret og motiverende og meget inkluderende, hun gør virkelig en forskel.

 

Kandidat nr. 3, kunstner, Gudrun Hasle

Begrundelse

Kunstneren, Gudrun Hasle er en oplagt kandidat til at modtage Ordblindeprisen. Gudrun Hasle er ordblind og bruger sine egne tekster uden korrekturlæsning i sine værker, ligesom hun insisterer på at bringe en artikel i Politiken uden korrekturlæsning. Gudrun Hasles tekster med den ordblindes stavning viser alle, at kunst, skønhed, intellekt, formidling og tekstforståelse ikke er synonymt med retstavning. Ordblindes tekster kan godt stå for sig selv og blive læst for deres indhold!

 

Kandidat nr. 4, Kompetencecenter for Læsning (KCL), Aarhus

Begrundelse

Indstilling til Ordblindeforeningens pris 2021 Jeg vil gerne på vegne af Nationalt Videncenter for Læsning indstille Kompetencecenter for Læsning (KCL) i Aarhus til Ordblindeforeningens pris vedr. en betydningsfuld indsats for ordblinde. KCL tilbyder en målrettet og inkluderende undervisning til ordblinde elever i hele grundskoleforløbet, og der er fokus på alle elevens kompetencer og hele elevens livssituation. Bag dette pædagogiske tilbud står et engageret, højtkvalificeret og varmt lærer- og ledelsesteam. Se KCL’s egen hjemmeside her: https://kcl.aarhus.dk/

Jeg har besøgt KCL flere gange, og her har jeg mødt nuværende og tidligere elever, som glade fortæller, hvordan KCL har kolossal betydning for dem. De fortæller, hvordan lærerne og undervisningen har medvirket til, at de (igen) har fået selvtillid og magter livet som barn og ung med fx håndbold, sociale medier, venner, lektier og skole/uddannelse. De oplever, at der nu også er fremtidsdrømme og -muligheder til dem, og at disse vokser og åbner sig. Lærer- og ledelsesteamet fortæller ligeledes om glade, dygtige, livsduelige og sociale elever, som blomstrer under deres forløb i KCL – og som holder gejsten (og kontakten med KCL) efterfølgende.

KCL tilbyder undervisningsforløb, som tilgodeser ordblinde elever på alle skolens trin. I indskolingen rykker KCL ud i elevernes stam-/hjemklasser, og undervisningen sker ved at kvalificere og guide elevens lærere og forældre. På mellemtrinnet og i udskolingen tilbydes et intensivt forløb i kompetencecentret, hvor læse- og skriveteknologier og andre læse- og skrivestrategier læres og tilpasses den enkelte elev. Dette i alle fag. Desuden tages elevernes samlede børne- og ungdomsliv alvorligt, så eleverne lærer at prioritere og planlægge deres tid. En meget væsentlig kompetence, da du som ordblind desværre altid vil være på overarbejde og dermed må tage ekstra vare på dig selv.

Det intensive forløb i KCL følges op, når eleverne tilbagesluses til deres hjemklasser. Det sker primært gennem lærerteamet omkring eleven, som løbende (over flere år) guides i, hvordan eleven må støttes i sin læring. Lærere og ledelse i KCL fremstår som et gedigent team, som brænder for den enkelte elev og for at udvikle en didaktik, som virker for de forskellige ordblinde elever. Det er en leder, som prioriterer, at personalet altid har den nyeste viden på området.

Det er et center, som gerne deler deres viden med andre og derfor åbner dørene op for lærerstuderende, lærere og andre interesserede, producerer film om elevernes undervisning og succesoplevelser og det sammen med eleverne, og som gerne medvirker i nationale netværk som fx Ordblindenetværket og ROAL. KCL involverer eleverne og deres forældre gennem skolens hjemmeside, intranet, Facebook-side og den daglige informationstavle, som møder alle, der træder ind ad døren til KCL KCL’s dør er altid åben…

 

Kandidat nr. 5, Carl Nielsen Skolen i Faaborg – Midtfyn

Begrundelse

Det gør jeg fordi de har gjort en ekstra ordinær indsats i forhold til ordblinde børn, unge og forældre. Skolen har ekstra fokus på ordblinde og læsesvage børn og unge. Dette ses via læsevejledere og lærere som hverdag sørge for at, ordblinde elever har det optimale udbytte af deres undervisning og sociale liv.

Via diverse hjælpe programmer og undervisning i brug af hjælpe programmer, ved elever hvordan de skal benytte disse hjælpemidler. Disse hjælpemidler bliver brugt ude i klasserne, hvor lærere og elever samarbejder om dette.

I hverdagens undervisning er det tilrettelagt så ordblinde hele tiden kan finde alt fagligt materiale som klassen arbejdede med både på nota, ocr behandlede tekster m.m. der er altid fagligt materiale til rådighed på oplæsningsprogrammer.

Alle blev introducerede til tale til tekst og læsevejledere og lærere arbejdede med eleverne så dette blev en naturlig del af elevens måde at skrive på.

På skolen er et elevforum for ordblinde og læsesvage som bliver kaldt for ordblinde banden. Ordblinde og læsesvage elever fra indskoling til udskoling mødes med jævne mellemrum hvor de hjælper og støtter hinanden med diverse problemstillinger. Det kan være lige fra it til hvordan de forskellige takler deres ordblindhed socialt og fagligt.

Under Corona ned lukningen har læsevejledere haft flere dagen i løbet af en uge hvor ordblinde kunne få ekstra hjælp. Dette var skema lagt så eleverne viste hvornår læsevejlederne var til at få fat i via deres computer.

Dette er bare en brøkdel af hvordan skolen har fokus på de ordblinde elever.

Skolen har også etableret et forældrenetværk for ordblinde elever. Dette netværk har gjort at, skolen har et tættere samarbejde med forældrene og vi fælles har kunne samle vores erfaringer, i forhold til alle tanker som opstår når man har et ordblindt barn/ung. Skolen giver familier mulighed for at, få en følelse af at, man ikke er alene og vores børne/unges fremtid er åben for alle muligheder. DET ER GULD VÆRD.

I dette netværk har vi også flere gange haft Christian Bock ude og vise os forældre/elever om alle de it muligheder som er til rådighed. Dette har givet en masse viden som forældre og elever har stor gavn af. Disse aftner har nogle lærere også deltaget i.

Carl Nielsen skolen udviser stor forståelse for ordblinde børn/unge og det er altid personen som kommer først.

Derfor indstiller jeg Carl Nielsen skolen læsevejledere og lærere til årets ordblinde pris for deres altid nærværende, omsorgsfulde og faglige opmærksomhed på ordblinde børn, unge og deres familier.