Skal det være dit plakatdesign, som alle taler om i 2023?

– Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark udskriver en plakatkonkurrence…

Hvert år i oktober måned er der internationalt fokus på ordblindhed, og i Danmark holder vi national ordblindeuge i uge 40. I den forbindelse udgiver foreningen en plakat, som sætter fokus på begivenhederne omkring uge 40.

Foreningen vil meget gerne modtage dit forslag til vores ordblindeplakat i år 2023. Derfor udskriver Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark en plakatkonkurrence, hvor alle inviteres til at deltage.

Det plakatdesign som vinder konkurrencen i 2022, vil efterfølgende blive brugt på al Ordblindeforeningens markedsføringsmateriale i perioden fra januar 2023 til november 2023, lige fra tryk til web – og ikke mindst i form af ordblindeplakaten 2023.

Grib derfor chancen! Det vindende forslag til foreningens ordblindeplakat 2023 modtager desuden en gavekurv fra KiMs til en værdi á 1.000 kr. (Ordblindeuge 40 plakat 2022)

 

Konkurrencegrundlag

I anledning af Ordblindeuge 40 sætter foreningen fokus på ordblindhed med bl.a. en plakatkonkurrence. Hensigten med konkurrencen er at få så mange som muligt til at åbne op omkring deres ordblindhed og dele deres historier med hinanden for derigennem, i fællesskab, at reflektere over, hvordan ordblindhed påvirker personen med handicappet.

 

Præmie

Den person, hvis plakatdesign bliver udvalgt til at være foreningens ordblindeplakat 2023, bliver præmieret med en gavekurv fra KiMs til en værdi á 1.000 kr. Vinderen af foreningens plakatkonkurrence får direkte besked senest den 1. december 2022.

 

Plakaten skal indeholde…

Overskrift: Fokus på ordblindhed

Årstal: 2023

Måned: Oktober

Plads i bunden af plakaten: Til at placere 3 logoer.

Derudover er rammerne helt frie og din kreativitet har frit spil!

Plakaten kan udgøres af illustrationer, tegninger, fotos eller tekst. Plakaten kan også laves i et tegne- eller layoutprogram. Du kan med fordel gemme og sende filen både som almindelig billede-fil og som vector-fil (fx AI eller EPS), så vi kan redigere i billedets størrelse.

 

Ordblindeforeningen forbeholder sig ret til at tilpasse plakatformatet i det omfang, som dette måtte være nødvendigt. Vinderplakaten trykkes i 50X70 cm og bruges grafisk på Ordblindeforeningens hjemmeside m.m. i det efterfølgende år.

Der må kun indsendes ét forslag pr. person, som indsendes til Ordblindeforeningen, sammen med beskrivelse af idéen og tankerne bag designet, fx med oplysninger om inspiration, farvevalg og evt. tekst.

 

Aflevering:

Den færdige plakat fremsendes til e-mail: kontor@ordblind.org senest fredag den 1. november 2022, klokken 12.00.

Følgende skal indsendes via mail:

  • Plakatforslaget som fil, trykbar i formatet: 50 (b) x 70 (h), alle mål i cm.
  • Beskrivelse af idéen bag plakaten på max 1 A4-side.
  • Dit navn, mail og telefonnummer.

 

Bedømmelseskriterier

Der vil i udvælgelsesprocessen blive lagt særligt vægt på plakatforslagets evne til at;

  • Tage højde for konkurrencegrundlaget
  • Begå sig i mange forskellige formater

 

Juryen består af følgende personer fra Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark:

  • Formandskabet for hovedforeningen,
  • Formand for DU-Dysleksi Ungdom,
  • Næstformand for DU-Dysleksi Ungdom

 

Betingelser for at deltage i konkurrencen

Konkurrencen om en gavekurv fra KiMs udbydes af Ordblindeforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Du skal være 18 år for at deltage. Vinderen får direkte besked igennem et telefonopkald. Udvælgelse af vinderplakaten og kontakt til vinderen sker efter den 30. november 2023. Gaven kan ikke returneres eller ombyttes til kontanter eller andre varer. Der udtrækkes 1 vinder. Vinderen modtager gaven i løbet af ca.14 dage. Ordblindeforeningen påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencen og forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i konkurrencens betingelser.

 

Ophavsret
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark forudsætter ved indlevering af forslag til konkurrencen, at forslagsstiller har den fulde ophavsret til det indleverede forslag. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark forbeholder sig retten til at benytte det indleverede forslag i andre sammenhænge.

 

Enhver tvist omkring ophavsret af det præmierede forslag er et mellemværende mellem ophavsretshaver og den krænkede, og er Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark uvedkommende.

Ved præmieringen overdrager forslagsstiller den fulde brugsret over det indleverede forslag til Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt foreningen via e-mail: kontor@ordblind.org eller telefonnummer: 92 15 26 19.

Vil du være med i fællesskabet?

Ordblindeforeningen er stemme for mere end 400.000 danskere, og vi har altid plads til flere. 

Dit medlemskab gør en kæmpe forskel.

Klik herunder for at melde dig ind og læse mere om alle de fordele du får, som medlem af Ordblindeforeningen

Bliv en del af fællesskabet

Del dette indlæg

Har du en kommentar?

Skriv din kommentar i det store felt.

Skriv derefter dit navn, din E-mail og eventuelt virksomhed. 

Andre posts

Klik på de andre blogpost for at læse mere

tilbage til nyheder