Detailkoncernen Salling Group modtager Ordblindeprisen 2022

Detailkoncernen Salling Group modtager Ordblindeprisen 2022 for at gøre op med fordomme om ordblindhed, fokusere på styrkerne og for en målrettet indsats for at blive en læse- og skrivevenlig arbejdsplads for samtlige 44.000 medarbejdere i Danmark.

”Udover at fjerne de barrierer, der kan gøre det svært for ordblinde at udfolde deres fulde potentiale, arbejder Salling Group aktivt på at fremme de styrker, der følger med det at være ordblind. Det er en nytænkende og stærkt motiverende tilgang, der gør op med fordomme og tager afsæt i faktuel viden og forskning om ordblindhed,” siger formand for Ordblindeforeningen Morten Kristen Rygner om valget af Salling Group som modtager af Ordblindeprisen 2022.

Omkring syv procent af befolkningen vurderes at være ordblinde, og blandt Salling Groups medarbejdere er andelen mindst lige så høj. Og selv om både uddannelsesinstitutioner og mange virksomheder i dag tilbyder it-redskaber, er de færreste opmærksomme på, at ordblinde nok har svært ved ord, men til gengæld er særligt stærke på en række eftertragtede områder.

”Undersøgelser viser, at ordblinde er gennemsnitligt bedre til at kommunikere, løse komplekse problemstillinger, tænke innovativt, kreativt, visuelt og skabe relationer. Det er kompetencer, der er kraftigt efterspurgte i Salling Group i særdeleshed og på arbejdsmarkedet i almindelighed. Men ofte spænder fordomme og manglende åbenhed om ordblindhed ben for at kunne bringe styrkerne i spil,” siger HR-direktør i Salling Group Louise Gade.*

Det har Salling Group gjort noget ved med en indsats, der udover at fokusere på ordblindes særlige styrker skal gøre det lettere at være ordblind i Salling Group – og ikke mindst gøre op med fordommene.

Det betyder helt konkret, at:

  • Læse- og skriveredskabet IntoWords fra Vitec MV bliver stillet til rådighed for alle medarbejdere, der har brug for det. IntoWords kan installeres på både pc, smartphone og PDA’er (håndholdt skanner, som butikspersonale bruger, fx når varer skal på plads).
  • Jobsøgende kandidater tilbydes en nonverbal test som alternativ til de klassiske personligheds- og færdighedstest i rekrutteringsprocessen.
  • Alle ledere gennemfører kursus om ordblindhed, ledernes rolle i at skabe åbenhed, nedbryde fordomme samt kaste lys på styrkerne, ligesom de introduceres til programmet IntoWords, så de bedre kan støtte medarbejdere og kolleger med ordblindhed.
  • Intern kampagne med bl.a. online vidensportal og ikke mindst synlige rollemodeller på tværs af organisationen er med til at skabe åbenhed og faktabaseret viden om ordblindhed.
  • Undervisere på Salling Groups elevuddannelser har opkvalificeret deres kompetencer ift at kunne støtte ordblinde elever bedst muligt.

Ringe i vandet

”Med 44.000 ansatte i Danmark har Salling Group en unik mulighed for at skabe positiv forandring for ikke bare egne medarbejdere, men for alle ordblinde og andre med læse- og skriveudfordringer generelt. Vi har i Ordblindeforeningen været i tæt dialog med Salling Group i processen og har ikke mindst bidt mærke i den systematiske udrulning af indsatsen, som der skal til for at skabe en reel forandring,” siger Morten Kristen Rygner.

Salling Group er som et led i indsatsen som den første virksomhed i Danmark blevet certificeret læse- og skrivevenlig arbejdsplads af virksomheden Vitec MV, der står bag læse- og skriveredskabet IntoWords, og HR-direktør Louise Gade pointerer, at i en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft i de fleste branchen, har ingen virksomhed råd til at gå glip af det potentiale, der ligger lige for næsen af dem.

”Jeg har hørt kolleger fra alle dele af organisationen fortælle, hvordan deres ordblindhed har været årsag til både mobning, lavt selvværd og fravalg af drømmeuddannelser og karriereambitioner. Og selv om der heldigvis også er masser af ordblinde, der har succes i deres arbejdsliv, er jeg ikke i tvivl om, at vi både på virksomheds- og samfundsplan hidtil er gået glip af et enormt potentiale,” siger Louise Gade.

Salling Group gik i gang med at rulle indsatsen ud tidligere på året, og HR-direktøren er ikke i tvivl om, at indsatsen vil være med til at udvikle, fastholde og tiltrække nye medarbejdere:

”Vi kan allerede nu se, at vi høster en enorm gevinst i form af større arbejdsglæde, motivation og udfoldelse af talent.”

*Kilde til de i citatet omtalte undersøgelser: https://www.madebydyslexia.org/The-Dyslexic-Dynamic-Report.pdf

 

Vil du være med i fællesskabet?

Ordblindeforeningen er stemme for mere end 400.000 danskere, og vi har altid plads til flere. 

Dit medlemskab gør en kæmpe forskel.

Klik herunder for at melde dig ind og læse mere om alle de fordele du får, som medlem af Ordblindeforeningen

Bliv en del af fællesskabet

Del dette indlæg

Har du en kommentar?

Skriv din kommentar i det store felt.

Skriv derefter dit navn, din E-mail og eventuelt virksomhed. 

Andre posts

Klik på de andre blogpost for at læse mere

tilbage til nyheder