Læsogskrivbedre.dk skal være med til at sikre, at flere ordblinde og læse- og
skrivesvage kommer i gang med efteruddannelse. Der er et stort potentiale for, at
flere ordblinde og læse- og skrivesvage fastholdes på arbejdsmarkedet og afhjælper
mangel på faglærte.

460.000 voksne mellem 16-65 år har mindre gode læsefærdigheder, og cirka
250.000 lønmodtagere er ordblinde. For mange af dem er tanken om
efteruddannelse derfor fjern, og det svækker deres muligheder for at vedligeholde og
udbygge kompetencer og dermed styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Men med et nyt digitalt værktøj, læsogskrivbedre.dk, skal flere ordblinde og læse- og
skrivesvage opspores og tilbydes den efteruddannelse, der kan åbne døren til nye
kompetencer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har tildelt Danmarks største
arbejdsmarkedspensionsselskab PensionDanmark, som administrerer en række
overenskomstaftalte kompetenceudviklingsfonde, 2,2 mio. kr. til at udvikle det
simple, digitale opsporingsværktøj. Og det er nu er klar til brug.

Uddannelseschef i PensionDanmark, Jakob Overgaard Jørgensen, ser med det nye
opsporingsværktøj et stort potentiale for, at langt flere læse- og skrivesvage hjælpes
videre i et ordblinde- eller FVU-forløb, som kan føre videre til erhvervsrettet
efteruddannelse. Og arbejdsgiverne har en særlig rolle.

”Ordblindhed og manglende læse- og skrivefærdigheder er for mange tabubelagt, og
for virksomhederne kan det være en svær samtale at have med medarbejderne. Vi
tror derfor på, at vi med et digitalt og let tilgængeligt værktøj kan gøre det lettere for
virksomhederne og deres medarbejdere at komme i gang med et forløb, og at
værktøjet kan indgå som en naturlig del af den løbende uddannelsesplanlægning i
virksomhederne,” siger Jakob Overgaard Jørgensen.

AOF Danmark og VUC Erhverv, som udbyder ordblinde- og FVU-undervisning, er
partnere på det nye værktøj. De oplyser, at opsporing og motivering af målgruppen
er en af de største udfordringer i forhold til at øge deltagelsen i undervisningen.

I transportvirksomheden Frode Laursen ser man frem til at bruge mulighederne i det
nye digitale værktøj.
”I Frode Laursen er hjælp til læse- og skrivesvage noget vi har stort fokus på, så
derfor synes vi, det er et rigtig godt initiativ, som både vi og andre virksomheder kan
få glæde af. Ved at hjælpe læse- og skrivesvage medarbejdere løfter vi dem både
personligt, og vi sørger for, at de bliver klar til videre erhvervsrettet efteruddannelse
såsom AMU-kurser, som vi bruger meget af i Frode Laursen. Det er både godt for
vores virksomhed og for de enkelte medarbejdere,” siger Annie Thomsen, medejer
og bestyrelsesmedlem i Frode Laursen.

Alle interesserede kan gratis tilgå det nye værktøj på læsogskrivbedre.dk, og det er
muligt for eksterne parter som uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og jobcentre
at integrere løsningen på deres egne hjemmesider.

Fakta: Sådan kommer medarbejderen videre

 • På læsogskrivbedre.dk kan et simpelt opsporingsværktøj afklare, om
  medarbejderen kunne have glæde af, at få undersøgt sine læse- og
  skrivefærdigheder nærmere
 • I så fald kan virksomheden tilbyde medarbejderen en samtale med en
  uddannelsesvejleder på det lokale AOF eller VUC, og et efterfølgende
  ordblinde- eller FVU-forløb afhængig af medarbejderens behov.
 • Opsporingsværktøjet vil på sigt også være tilgængeligt på PensionDanmarks
  efteruddannelsessite, hvor virksomhederne har fuldt overblik over
  tilskudsmulighederne i den kompetenceudviklingsfond, som medarbejderen
  er omfattet af samt oplysninger om de offentlige tilskud.
 • Herefter kan virksomheden tilmelde medarbejderen via
  voksenuddannelse.dk.

Fakta om det nye værktøj

 • PensionDanmark har i samarbejde med Deloitte udviklet det digitale
  opsporingsværktøj på læsogskrivbedre.dk.
 • Det er sket gennem interviews og workshops med deltagelse af
  repræsentanter fra målgruppen, Ordblindeforeningen,
  uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og virksomheder.
 • En styregruppe følger udviklingen af værktøjet. I styregruppen sidder
  repræsentanter fra Styrelsen for It og Læring, Styrelsen for Undervisning og
  Kvalitet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 3F, Dansk Erhverv,
  AOF Danmark, VUC Erhverv, Jobcenter Solrød og ISS.

Fakta om PensionDanmark Uddannelsesfonde
PensionDanmark administrerer 22 kompetenceudviklingsfonde, som omfatter 12.100
virksomheder med i alt 246.000 ansatte.

Vil du være med i fællesskabet?

Ordblindeforeningen er stemme for mere end 400.000 danskere, og vi har altid plads til flere. 

Dit medlemskab gør en kæmpe forskel.

Klik herunder for at melde dig ind og læse mere om alle de fordele du får, som medlem af Ordblindeforeningen

Bliv en del af fællesskabet

Del dette indlæg

Har du en kommentar?

Skriv din kommentar i det store felt.

Skriv derefter dit navn, din E-mail og eventuelt virksomhed. 

Andre posts

Klik på de andre blogpost for at læse mere

tilbage til nyheder