1. FM afholder møder efter behov og der skrives referat som sendes til HB inden for 7 dage.
  2. FM følger løbende foreningens økonomi, og udarbejder budgetter.
  3. FM afholder mus-samtaler og forhandler løn og arbejdstid med personalet.
  4. FM nedsætter udvalg ved ansættelse og afskedigelse af personale.
  5. FM indkalder punkter til dagsorden og indkalder til møder i HB
  6. FM kan foretage økonomiske dispositioner i enkeltsager på op til 10.000 kr. Dog max. 2000 kr. til netværk og aktiviteter.
  7. Formanden har ansvaret for at der udarbejdes dagsorden for FM-møderne.
  8. Formænd til udvalg (formand for Hovedbestyrelsen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, formand for Politisk udvalg, formand for Sommerkoloniudvalget, formand for Ungeudvalget, formand for Bladudvalg, formand for Messeudvalg, formand for Ordblindeprisudvalget, formand for Medlemsmødeudvalget, formand for Ordblindeugeudvalget, it-udvalget) aftaler opgaver inden for deres område (dagsorden, referat, ansøgninger osv.) med personalet.
  9. FM følger op på beslutninger foretaget på HB møder.