Socialstyrelsen
Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens opgave er at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.

Det betyder, at:

  • Vi opsamler, kvalificerer, formidler og implementerer viden om social service og specialrådgivning i samarbejde med relevante parter.

  • Vi rådgiver kommuner, regioner, leverandører og borgere om sociale serviceydelser og specialundervisning

  • Vi udvikler nye metoder og redskaber samt iværksætter nye initiativer.

  • Vi omsætter og formidler ny lovgivning, således at denne får størst mulig gennemslagskraft

  • Vi deltager aktivt i forberedelsen af ny lovgivning med erfaring fra praksis og ny viden.


Ordblindeområdet indgår i kontoret for Kommunikationshandicap, sjældne handicap og specialundervisning.

Her kan du læse mere om ordblindeområdet: http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed