Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Viden om

7 procent af voksne danskere opfatter sig selv som ordblinde (Elbro m.fl., 1991). Udenlandske undersøgelser vurderer, at 3 - 7 procent af befolkningen er ordblinde, alt efter hvor man sætter grænsen for ordblindhed.

’Ordblindhed – Sammen kæmper vi for dine drømme’

Filmen fortæller på en letforståelig måde, hvad ordblindhed er. Samtidig fortæller den, at med hårdt arbejde, solid støtte fra alle voksne og med brug af alle de gode digitale værktøjer, der er til rådighed i dag, behøver ingen at lade sig bremse af ordblindhed.

Filmen er udviklet af Viborg Kommune i samarbejde med Syddjurs Kommune, Herning Kommune, Århus Kommune, Mariagerfjord Kommune og Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.

Filmen er produceret af Animationsfirmaet Ox and Bird i Viborg.

Link til film: https://www.youtube.com/watch?v=5Ps3EILizE4

Drop fordomme om ordblindhed


Det skal være slut med at forbinde ordblindhed med lavere intelligens og ringe uddannelsesmuligheder. Nota sætter spot på fordomme om ordblindhed med ny kampagne.


Ordblindhed forbindes ofte med lavere intelligens og dårlige uddannelsesmuligheder, men det er fordomme uden hold i virkeligheden. Fordommene er med til at gøre livet sværere for ordblinde. Derfor har Nota valgt at slå ned på dem i en ny kampagne. Læse mere på Nota.dk/fordom

Forældrenetværk
Netværk til forældre med ordblinde børn i folkeskolen kan understøtte og styrke skole-hjem-samarbejdet og fremme inklusion af børn med ordblindhed.
Forældrenetværk er en model, der bringer forældrenes ressourcer i spil og øger deres mestringskompetence, med det formål at understøtte inklusion af børn med ordblindhed i folkeskolen. Netværkene giver forældre mulighed for at gå i dybdedialog med skolen og med andre forældre om, hvad der er svært ved at have et barn med indlæringsvanskeligheder, og hvad der er udfordrende i samarbejdet med skolen.

Socialstyrelsen har i samarbejde med Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og Læsekonsulenternes Landsforening udviklet en model for opstart og gennemførsel af forældrenetværk.

Klik her for at se filmene

Guide: Forældrenetværk om ordblindhed

Oplæg om de neurologiske aspekter om ordblindhed

Youtube film af Martin Richardt

Klik på nedenstående link eller direkte på billedet

https://www.youtube.com/watch?v=Fa5Yxa8WXAk
Hvad indebærer ordblindhed?
Ordblindhed er et vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering). Ordblindhed opleves derfor ofte som et stort handicap. Intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer er afgørende nødvendige for mennesker med ordblindhed.

Ordblindhed kan også have konsekvenser for andre sproglige områder end det rent læse- og stavetekniske, f.eks. problemer med syntaks i skrift og tale, problemer med formulering i forskellige genrer og problemer med forskellige dele af læseforståelse og faglig læsning. Hertil kommer sociale og psykologiske følgevirkninger af ordblindheden: begrænsninger i forhold til uddannelsesvalg, mangel på selvtillid og et betydeligt større tidsforbrug til alt, der har med læsning og skriftlig formulering at gøre.