Voksen og ordblind

Som voksen bliver man testet for ordblindhed på VUC eller specialskoler i den kommune, hvor man bor. Her kan man kortlægge læsevanskelighederne, rådgive om undervisning og hjælpemidler og give en særlig tilrettelagt undervisning.

Er du over 18 år og er ordblind, oghar du brug brug for læse-skriveteknologier enten i privatlivet eller arbejdslivet.

Kontakt os
ordblind

Hør om mulighederne hvis du er i arbejde og er ordblind

ordblinde
Meld dig ind i Ordblindeforeningen