Til virksomheder

For ordblinde medarbejdere kan ordblindhed medføre vanskeligheder med at udføre sine arbejdsopgaver. Dog findes der flere forskellige tiltag, der kan støtte ordblinde på arbejdspladsen, således at de får hjælp til deres udfordringer med læsning og skrivning.

Støttemuligheder for medarbejdere med ordblindhed

Læse- og skriveteknologier/it-hjælpemidler

Personer med funktionsnedsættelse har mulighed for at søge om hjælpemidler i forbindelse med deres arbejde. Er du ordblind og i job, kan du søge om at få bevilget særlige læse- og skrivestøttende it-værktøjer i din bopælskommunes jobcenter.

Personlig assistance

Som ordblind har du desuden mulighed for at søge om personlig assistance til din arbejdsplads. Den personlige assistance kan eksempelvis hjælpe dig med at læse og skrive tekster i forbindelse med dine arbejdsopgaver. Du kan søge om personlig assistance gennem dit jobcenter.

Ordblindeundervisning

Ligeledes kan ansatte få gratis ordblindeundervisning. I virksomheden kan man tilrettelægge gratis ordblindeundervisning for voksne i samarbejde med det lokale VUC eller et lignende undervisningssted. I undervisningen kan man få vejledning om, hvordan man får it-værktøjer samt undervisning i, hvordan man kan forbedre sin læsning og skrivning.

Hvordan søger man støtte til arbejdet?

For at søge om støtte er det nødvendigt, at medarbejderen kan dokumentere sin ordblindhed. Ofte vil dokumentation i form af en ordblindetest fra et undervisningssted, der tilbyder ordblindeundervisning, være den mest relevante dokumentation.

Find undervisningssteder som tilbyder ordblindetests her.

Når du skal søge om støtte, skal du kontakte en nøgleperson på handicapområdet i dit lokale jobcenter. Du kan finde en liste over nøglepersoner i landets jobcentre på Specialfunktionens hjemmeside her.

Ansøgning om hjælpemidler

Hvis du har en medarbejder med ordblindhed, kan du søge om hjælpemidler på jobcentret i medarbejderens bopælskommune via ansøgningsblanket AB 441.

Find blanketten her.

Personlig assistance

Jobcentret kan yde tilskud til personlig assistance, som er en mulighed for støtte til personer med funktionsnedsættelse, der møder barrierer i deres arbejde.

Læs mere om personlig assistance her.

Netværkslokomotivet

Netværkslokomotivet er et netværk, som sætter fokus på opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og rådgiver virksomheder til, hvilke muligheder de har for opkvalificering af deres medarbejdere. Netværket har til formål at udbrede kendskabet til, at der i alle virksomheder er medarbejdere, der har læse-, stave- og regnevanskeligheder, og at det kan betale sig at gøre noget for at hjælpe dem.

Læs mere om Netværkslokomotivet her.

Virksomhedsmedlemskab

Som virksomhed kan I få glæde af et medlemskab i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. Med et virksomhedsmedlemskab støtter din virksomhed foreningens arbejde for at skabe bedre vilkår for mennesker med ordblindhed. Du kan læse mere om virksomhedsmedlemskab her.

Meld din virksomhed ind i foreningen her.