Til virksomheder

For ordblinde medarbejdere kan ordblindhed medføre vanskeligheder med at udføre sine arbejdsopgaver. Dog findes der flere forskellige tiltag, der kan støtte ordblinde på arbejdspladsen, således at de får hjælp til deres udfordringer med læsning og skrivning.

Kontakt sekretariatet

Ansøgning om hjælpemidler

Hvis du har en medarbejder med ordblindhed, kan du søge om hjælpemidler på jobcentret i medarbejderens bopælskommune via ansøgningsblanket AB 441.

Download ansøgningsblanket

Virksomhedsmedlemskab

Som virksomhed kan I få glæde af et medlemskab i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. Med et virksomhedsmedlemskab støtter din virksomhed foreningens arbejde for at skabe bedre vilkår for mennesker med ordblindhed. Du kan læse mere om virksomhedsmedlemskab her.

Klik på emnet “støtteklub” og så efter hvor mange ansatte der er i din virksomhed, for at melde din virksomhed ind. 

Meld din virksomhed ind her

Støtte og støttemuligheder for medarbejdere med ordblindhed