Voksne ordblinde

Er du over 18 år og har du brug brug for læse-skriveteknologier enten i privatlivet eller arbejdslivet.

Som voksen bliver man testet for ordblindhed på VUC eller specialskoler i den kommune, hvor man bor. Her kan man kortlægge læsevanskelighederne, rådgive om undervisning og hjælpemidler og give en særlig tilrettelagt undervisning.

På www.vuc.dk (Voksen Uddannelses Center) kan du finde alle VUC’er og specialskoler i Danmark.

Hvis du er i arbejde og medlem af en A-kasse
Så er det Jobcentret, der kan hjælpe. Du skal sammen med din arbejdsgiver udfylde en ansøgning. Her er det ret vigtigt at man meget præcist beskriver hvilke problemer man kan få løst med hjælpemidler, fx oplæsning af arbejdsbeskrivelser, manualer, udfyldning af skemaer og meget mere.

Ønsker du personlig assistance, skal du henvende dig til det Jobcenter, hvor din arbejdsplads ligger.

Ønsker du IT hjælpemidler skal du henvende dig til det Jobcenter, hvor din bopæl er.

På www.jobnet.dk kan du læse om og finde dit lokale Jobcenter.

Hvis du er i arbejde og ikke medlem af en A-kasse
Så skal du henvende dig til din sagsbehandler på kommunen.

Hvis du er uden arbejde og medlem af en A-kasse
Du skal være meldt ledig i Jobcentret for at kunne få hjælp.

Du melder dig ledig enten via Internettet på www.jobnet.dk eller ved personligt fremmøde i det Jobcenter i den kommune, hvor du har folkeregisteradresse.

Jobcenteret kan også hjælpe dig med at komme i arbejde under den såkaldte Isbryderordning: ansættelse med løntilskud for personer med handicap, fx ordblindhed.

Hvis du er uden arbejde og ikke medlem af en A-kasse
Så skal du henvende dig til din sagsbehandler på kommunen. Man kan ansøge mundtligt, husk at bede om et skriftligt svar, så du kan dokumentere at du har søgt om hjælp.

Hvis du er under uddannelse
Så er det uddannelsesinstitutionen der har forpligtelse til at hjælpe, kontakt din studievejleder eller kontaktlærer (tekniske skoler).

Hvis du er på pension, fleksjob eller førtidspensionist
Så skal du henvende dig til din sagsbehandler på kommunen. Man kan ansøge mundtligt, husk at bede om et skriftligt svar, så du kan dokumentere at du har søgt om hjælp.

Støtte i arbejdslivet

Ordblind voksen

Voksne ordblinde i erhverv kan søge om at få forskellig former for støtte gennem jobcenteret. Ordningen gælder, uanset om man er ansat eller selvstændig. Støtten kan blandt andet bestå i it-hjælpemidler eller personlig assistance (fx sekretærhjælp).

Støtte i privat- og samfundslivet

Voksne ordblinde kan søge om støtte til samfundslivet og fritiden gennem Serviceloven. Støtten har typisk form af it-hjælpemidler.

Støtte gennem Serviceloven skal søges gennem den kommunale socialforvaltning. For at få bevilget støtte efter Serviceloven, skal der skal foreligge dokumentation for ordblindhed. Man skal også kunne gøre rede for et behov for at læse og skrive i hverdagen. Og endelig skal der kunne peges på, hvordan de ansøgte hjælpemidler kan hjælpe med at opfylde behovet.