Forældrerådgivningen

Som medlem af Ordblinde/Dysleksiforeningen af Danmark har du mulighed for vejledning og sparring ved foreningens frivillige forældrerådgivere.

Kontakt os
Forældrerådgivningen

Hvornår kan det være relevant at bruge forældrerådgivningen?

Man kan komme i en situation, hvor vigtige spørgsmål skal afklares med fx. en skoleleder eller kommunen. I sådanne situationer kan man have brug for støtte fra en neutral person, som kan hjælpe med at skabe overblik og klarhed, men ikke til at træffe beslutninger for en.

Hvad kan man få hjælp til?

Foreningens forældrerådgivere er frivillige, som alle har gennemgået et kursus om ordblindhed i grundskolen. Rådgiverne er uddannet til at hjælpe dig med at få overblik over dit barns situation og fx får klarhed over, hvilke spørgsmål du vil stille til mødet med din lærer, skoleleder eller kommune.

Rådgiverne er ikke fagpersoner på nogle specifikke områder og kan således ikke fungere som juridiske rådgivere, socialrådgivere eller lignende. Rådgiverne overtager derfor heller ikke din sag og fremfører ikke synspunkter på dine vegne.

Sådan støtter du Ordblindeforeningen

Hvis du ønsker at give et bidrag kan du indbetale beløbet via Mobile Pay eller vores konto i Nordea.

Derudover er det nødvendigt, at du sender os en mail med navn, adresseoplysninger, e-mail og gavebeløb, da vi skal kunne dokumentere, hvem der har givet gavebidragene.

Alle bidrag er med til at gøre en forskel for mennesker med ordblindhed

Mobile Pay: 21094

Registreringsnummer: 2251

Kontonummer: 9743 916 134

Mail: kontor@ordblind.org

Husk at skrive støtte i emnefeltet!

Kontakt forældrerådgivningen

Find en rådgiver fra din kreds.

Bemærk, at der kan gå et par dage inden du får svar. Hvis ikke du hører inden tre dage, skriv venligst til kontor@ordblind.org.

Jokum Poulsen

22 32 19 39

jokum@ordblind.org

Træffetider:
Mandage og onsdage kl. 16.00 – 18.00
Send også gerne en sms


Anne-Marie Rosenmai

61 60 66 44

rosenmai@brnet.dk

Træffetider:
Alle dage kl. 9.00 – 18.00


Christa Leve Poulsen

31 50 04 34

cplejlighed9@gmail.com

Træffetider:
Alle dage efter kl. 20.00

Anna Marie Knudsen

26 18 38 46

AnnaMarie@ordblind.org

Birte Jensen

31 34 00 28

Træffetider:
Alle dage

Der er det svære ingen rådgiver til stede i dette område, kontakt venligst kontor.

Ane Zacharias

21 20 87 39

aneelisabethz@gmail.com

Træffetider:
Hverdage kl. 10.00-11.00

Kontakt venligst sekretariatet

Kontakt venligst sekretariatet

Anette Schnedler

61 76 69 29

anette.schnedler@gmail.com

Træffetider:
Mandage og tirsdage kl. 19.00 – 20.00


Vibeke Hansen

74 55 26 94

vibekesusgaard@gmail.com

Træffetider:
Hverdage efter kl. 18.00.


Brian Hansen

93 84 93 01

brian.hansen@stofanet.dk

Lisbeth Tegllund

25 66 88 19

Lisbetht@ordblind.org

Træffetider:
Mandage eller tirsdage fra 16.00 – 18.00


Lena Utoft

22 33 11 02

ludk75@gmail.com

Træffetider:
Send en sms for aftale


Rasmus Lerbak

41 60 85 41

rasmuslerbak1983@gmail.com


Kent Nielsen

28 77 78 07

kentordblind@gmail.com

Anette Schnedler

61 76 69 29

anette.schnedler@gmail.com

Træffetider:
Mandage og tirsdage kl. 19.00 – 20.00

Kontakt venligst sekretariatet

Rita Kaae Pedersen

29 46 20 98

rita@ordblind.org

Træffetider:
Alle dage 8.00 – 21.00