Vejledning
Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Vejledning

I dag møder de fleste en vejleder mindst to gange i livet, dels i folkeskolen og dels i ungdomsuddannelserne. Mange stifter derefter bekendtskab med andre vejledningsordninger ved de videregående uddannelser, voksenuddannelserne eller i andre sammenhænge.

Uddannelses- og erhvervsvejledningen er organiseret i tre forskellige ordninger:

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) giver uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolen fra og med 6. klasse, og til elever der følger folkeskolens 10. klasse. UU’erne opsøger også andre unge under 25 år med særlige behov for vejledning.

UU’erne er de fleste steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner. De har typisk et centralt kontor, hvor der blandt andet gives vejledning til unge uden tilknytning til et uddannelsessted. Mange steder er der desuden oprettet lokalkontorer, hvor der finder tilsvarende vejledning sted for unge i området.

Det meste af vejledningen til elever i folkeskolen og folkeskolens 10. klasse finder dog sted på skolen. Det er kommunerne, som har ansvar for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Studievalg tilbyder vejledning om valg af videregående uddannelse til elever i ungdomsuddannelser samt unge og voksne uden tilknytning til en ungdomsuddannelsesinstitution. Vejledningen dækker både unge i forbindelse med overgangsvejledning til videregående uddannelse og voksne i forbindelse med for eksempel efter- og videreuddannelse.

De syv Studievalg har alle oprettet et vejledningscenter, der er åbent for alle, der søger information eller vejledning i forbindelse med valg af videregående uddannelse eller erhverv. Studievalgs vejledningsaktiviteter finder desuden sted på ungdomsuddannelserne med personlig vejledning og ved arrangementer, på udstillinger m.v.

E-vejledning på ug.dk Spørg om uddannelse, når det passer dig. Få svar på spørgsmål og adgangskrav via sms, e-mail eller i samtale med en vejleder.

eVejledningen er for alle, både unge og deres forældre. Vejlederne besvarer spørgsmål om alt, fx indholdet af uddannelser, adgangskrav og optagelsesbetingelser, ansøgningsfrister og økonomiske forhold.
Uddannelsesportalen www.ug.dk henvender sig til alle – børn, unge og voksne – der søger information om uddannelse og jobmuligheder
Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Unge med særlige behov har en række muligheder for at få en uddannelse, der passer til dem. Den nye vejledning fra Ministeriet for Børn og Undervisning giver et overblik over, hvordan reglerne på området skal forstås.