Ungdomsuddannelserne
Hjælpe- og undervisningsmidler
Mere info om SPS støtte
Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Ungdomsuddannelserne

Specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelser - fx gymnasial uddannelse, HF eller SOSU

SPS skal sikre, at elever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse - herunder ordblindhed - eller sidestillede vanskeligheder kan gennemføre en erhvervsuddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge om SPS på dit uddannelsessted ved at henvende dig til din studievejleder.

Institutionen træffer på bagrund af samtale og evt. eksisterende dokumentation afgørelse om, hvorvidt der skal testes og søges SPS-støtte og hvilken. Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som derefter træffer afgørelsen om en evt. bevilling.

Læs mere på www.spsu.dk

Om hjælpe- og undervisningsmidler
Mere info om SPS støtte
Det er vigtigt, at du allerede, når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Dermed forbedres muligheden for, at du kan få din støtte til tiden.