Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Udsagn om læsning

At lære at læse er en menneskeret. Læsning forbedrer mulighederne for at gennemføre en uddannelse og få et arbejde.Uddannelse og arbejdegiver selvværd, kulturelle, sociale og demokratiske muligheder.

Læse- og skrivefærdighed bygger på et godt udviklet talesprog, og talesprogsudviklingen er derfor betydende for den senere læse- og skriveindlæring.

Hvor barnet har naturgivne forudsætninger for tilegnelse af talesproget, så er det alfabetiske system en menneskelig opfindelse, der i detaljer kan kortlægge det talte sprog. Derfor er de talte repræsentationer, det talte sprog nødvendige for at lære det. Når undervisningen i det alfabetiske system tilrettelægges, er det derfor nødvendigt at medtænke elevens talesprogsudvikling - og for underviserens vedkommende er det et spørgsmål om fornøden sprogpsykologisk viden til at forestå en læse- og skriveundervisning.

Læsning kræver undervisning, men det er ikke bare et spørgsmål om at møde tilstrækkelig mange ord, men om at kunne afkode ordene med lethed. Det er dog ikke tilstrækkeligt at være en præcis afkoder, hastigheden er også kritisk. Langsom afkodning nedsætter evnen til at læse med forståelse.

Hvis en elev ikke har lært at læse ved slutningen af 3. klasse, så er sandsynligheden for, at han eller hun bliver en alsidig læser efter 9. klasse praktisk taget nul. Vanskeligheder med afkodning af enkeltord er fællesnævneren ved læsevanskeligheder.

Bedre tidligt end sent: Det er muligt at identificere de elever i børnehaveklassen, som kan være i risiko for at udvikle læsevanskeligheder. Tidlig forebyggelse og indsats i begynderlæsning er langt mere virkningsfuld og mindre kostbar end specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand senere hen. Hertil kommer den positive psykologiske virkning, så eleven undgår nederlagsfølelse, ringe selvtillid og tro på egne muligheder.

Træk på samme pædagogiske hammel på småbørnsområdet og i skolen. Forbedring af læsevejen for "risiko-børn" bør i udstrækning være lang, lige og dog varieret. Langs vejen har vi hjem, dagtilbud til børn og skolen, og på vejen finder vi forældre, pædagoger, lærere, konsulenter, psykologer, skoleledere, politikere alle parate til at påtage sig ansvar for forebyggelse og koordineret, tidlig indsats - så kommer barnet/eleven godt i vej.

Hvis ordblinde børn får effektiv fonologisk træning i børnehaveklassen og 1. klasse, vil de få færre problemer med at lære at læse på alderssvarende niveau, end de børn som først bliver identificeret eller hjulpet fra 3. klasse.

Ordblindhed berører både drenge og piger.

Ordblinde børn møder "tidstyranniet", når de forsøger at følge med deres klassekammerater. Lærere må enten undervise mere i kortere tid, eller undervise mindre men mere grundigt.

Byg på dokumenteret viden. Det vil sige, at tidlig indsats, metoder, aktiviteter og fremgangsmåder skal være baseret på pålidelig videnskabelig dokumentation.