Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Uddannelse

Her finder du information om love og regler i forbindelse med uddannelse:

Folkeskolen
Frie skoler
Ungdomsuddannelserne
De videregående uddannelser

I øvrigt kan vi henvise til Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Kig også ind på:
Forældrerådgivningen - for forældre i grundskolen: www.foraeldre.org
Klagenævnet for vidtgående specialundervisning: www.klagenaevnet.dk
Specialpædagogisk støtte (SPS): www.spsu.dk.
EMU / Tilgængelighed til uddannelse: www.tilgaengelighed.emu.dk.
Offentlig uddannelse for voksne: www.vidar.dk.