Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Skoletips

Skolen bør have:
 • Klare mål for læsning, skrivning og stavning i hele skoleforløbet

 • Klare forventninger til elevens arbejde og forældrenes medarbejde

 • Et skolebaseret udviklings- og evalueringssystem med en plan for hvad skolen vil, hvordan man kommer til dette mål samt evaluering af, om man nåede målet

 • En forskningsbaseret undervisningsplan

 • Selvevaluering med bl.a. revision af læsemål og handlingsplan

 • Lærerudvikling knyttet til skolens handleplan

 • Forpligtende, fokuseret og vedholdende skoleledelse

 • Læseindsats skræddersyet til skolens undervisningsplan, og miljø

 • Klare beslutningsprocesser og aftaler om udførelse og opfølgning

 • Forpligtende resurser i forhold til elever med særlige behov

 • Koordination og støtte til opgavernes udførelse på skoleniveau
Tilgængelige undervisningsmaterialer
- Tips og ideer til lærerne

 • Tilgængelige undervisningsmaterialer er materialer, der kan give elever med funktionsnedsættelser adgang til undervisningsmaterialer og indhold, som de ellers har vanskeligt ved at bearbejde.

 • Eleven kan arbejde med de samme undervisningsmaterialer eller det samme undervisningsindhold som øvrige elever, ved at man udarbejder materialet i en anden form eller i et andet medie.

 • Nogle materialer er man nødt til selv at udarbejde eller bearbejde, mens andre materialer kan rekvireres.