Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Tips til faglærere

Den ordblinde elev kan være den, der bedst ved, hvad der hjælper på bedste måde. Lyt til eleven.

Men elevens forældre, de andre lærere og specialundervisningslæreren er også kilder til information og ideudveksling.

Organisation af fagstoffet
Fagtermer
Metodik
Tekster og opgaver
Hjælpemidler

Organisation af fagstoffet
 • Fortæl om langtidsplanlægningen af forløbet: f.eks. hvad der skal foregå i undervisningen den næste uge, den næste måned.

 • Inddel så meget som muligt af undervisningsstoffet i overskuelige dele.

 • Undervis ud fra et program for hver uge/time. Præsenter programmet visuelt.

Fagtermer
 • Rids det faglige overblik op flere gange: "I går beskæftigede vi os med det, i dag er det sådan, og i morgen skal vi videre til ….".

 • Sørg for, at der er mulighed for at høre fagudtryk mange gange evt. oplæst via forskellige former for hjælpemidler med talestøtte.

 • Introducér nye ideer og begreber direkte. Giv et overblik over emnerne, så eleverne ved, hvad de kan forvente sig.

 • Lad eleverne have adgang til ordbøger med talestøtte og opslagshjælp.

Metodik
 • Giv specifikke og konkrete instruktioner og anvend enkelt, utvetydigt sprog.

 • Let notatarbejdet for eleven - skriv kun det nødvendigste på tavlen. Giv eleven mulighed for at kopiere kammerats notater.

 • Sørg for at uddele noter på forhånd - det letter notearbejdet.

 • Visualisér og konkretiser så meget som muligt - evt. ved at bruge den samme farve eller det samme symbol ved emnet/ordet.

 • Vær opmærksom på sprogbrug..Variér og tilpas hastigheden på, når stoffet formidles.

 • Uddel kopier og resuméer før timerne for derved at give tid til læsning- og evt. indscanning og oplæsning med talestøtte.

 • Anvend tydelige transparenter eller lysbilleder. Begræns mængden af tekst.

 • Skab et multisensorisk læringsmiljø ved hjælp af video, billeder, diagrammer, praktiske og eksperimentale aktiviteter.

 • Bed ikke den ordblinde elev om på stedet at skulle svare på spørgsmål eller læse højt for hele klassen.

 • Tillad tid til konsolidering og overindlæring ved at repetere hyppigt.

Tekster og opgaver
 • Gør læseformålet klart for eleverne inden teksten skal læses, idet der redegøres for, hvad teksten skal bruges til.

 • Forklar skriftlige opgaver tydeligt og giv eleven hjælp til at planlægge arbejdet evt. ved at inddele opgaven i mindre enheder.

 • Tillad at opgavebesvarelser bliver skrevet på computer med tekstbehandling, indtalt på bånd eller skrevet med 'sekretær'bistand.

Hjælpemidler
 • Giv eleven mulighed for at anvende lydbøger med fagets tekster.

 • Søg viden om teknologiske hjælpemidler og andre støtteforanstaltninger og støt elevernes anvendelse af dem.

 • Tillad brug af IKT og andre hjælpemidler f.eks. lydbøger, elektroniske ordbøger, båndoptager, diktafon, bærbar computer mv.

 • Undervis eleven i anvendelsen af hjælpemidlerne i det daglige og overvej i samarbejde med elev, forældre og skolen dispensationsmuligheder ved prøver og eksaminer.

Artikel fra www.dvo.dk