Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Til dansk- og specialundervisningslærere

Læsning er den grundlæggende og væsentligste færdighed, som elever vil få brug for at beherske.

Læsning udgør et gensidigt forhold mellem afkodning og forståelse af en tekst.

Motivationsfaktoren spiller en væsentlig rolle, og den styrkes, når læsning opleves i interessante og meningsfulde sammenhænge i hverdagen i selskab med skøn- og faglitteratur, oplevelse af andres begejstring for litteratur, computerprogrammers incitamenter mv.

Ved at undervise på baggrund af elevens sproglige forudsætninger for læsning, kan læreren opbygge et solidt grundlag for, at eleven tilegner sig læsning og gradvis kan tage ansvar for egen læring og få succes med skolegangen.

Læs mere om:
Skab læseglæde
Opmærksomhed på skriftsproget og skriftsystemet
Undervis i alfabetet
At udvikle elevens fonologiske opmærksomhed
At udvikle elevens fonem opmærksomhed
Undervis i sammenhænge mellem lyde og bogstaver
Undervis børnene i at analysere lyde i ord
Undervis børnene i at stave ord
Hjælp eleverne til at udvikle flydende, refleksiv læsning