Specialfunktionen Job og Handicap
Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Specialfunktionen Job & Handicap

Specialfunktionen

SJH - Specialfunktionen Job & Handicap er en vejledningsenhed under Beskæftigelsesministeriet.

SJH blev etableret i 2007 ved Jobcenter Vejle som landsdækkende specialfunktion. Funktionens formål er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Indsatsen udmøntes gennem: Kurser, online værktøjer, netværksaktiviteter, konferencer og temadage og en juridisk-praktisk hotline, der giver jobcentrene en nem og hurtig adgang til sparring i forbindelse med konkret sagsbehandling.

Specialfunktionen Job & Handicap er underlagt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og dermed en del af Beskæftigelsesministeriet.

Siden 1. januar 2015 er SJH tilknyttet Arbejdsmarkedskontor Syddanmark og er i den forbindelse flyttet til Odense. SJH vil fortsat have til opgave at understøtte beskæftigelsesindsatsen på landsplan for personer med funktionsnedsættelse.

SJH henvender sig først og fremmest til landets jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

Rådgivning
Rådgive aktører i beskæftigelsesindsatsen, herunder jobcentrene, om at varetage beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap. Specialfunktionen skal oplyse om relevant lovgivning og konkrete muligheder for handicappede.

Information
Formidle information om lovgivning og viden om, hvordan personer med handicap sikres beskæftigelse, til landets jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

Udvikling
Udvikle nye metoder i beskæftigelsesindsatsen, der kan understøtte, at flere personer med handicap integreres og fastholdes på arbejdsmarkedet.