Ordblindeforeningen ser med stor alvor på oplysningerne i Notas nye Survey-baserede rapport om ordblindhed, fordomme og hjælpemidler, sep. 2021. Undersøgelsen er en opfølgning på Notas fordoms- rapport fra 2019.

Det fremgår af Notas rapport fra september 2021, at:

·       ”En markant andel af de mange ordblinde, som har deltaget i Notas seneste undersøgelse om fordomme, fortæller, at de ofte bliver beskyldt for at snyde, når de bruger deres hjælpemidler i undervisningen”.

Ordblindeforeningen finder det helt uacceptabelt, at mennesker med ordblindhed skal opleve sådanne udtalelser på deres uddannelsessteder, når året hedder 2021…

Det fremgår også af undersøgelsen fra Nota;

·       at mange ordblinde stadig kæmper mod fordommen: ”…at ordblindhed skyldes enten lav intelligens eller dovenskab”.

Det er ubegribeligt for foreningen, at disse fordomme kan leve i bedste velgående i år 2021, når al forskning og empiri i mange år har understreget, at der absolut ingen sammenhæng er mellem intelligens og ordblindhed.

Og det gør naturligvis ondt helt ind i kernen af selve Ordblindeforeningens DNA, at fordomme om ordblindhed stadig skal udgøre et så stort problem for de ordblinde.
Det skal der ændres på!

”Den bedste kur mod fordomme er viden og oplysning”, fortæller Michael Wright, direktør i Nota, i rapporten. Ordblindeforeningen kunne ikke være mere enig! Det er derfor utroligt vigtigt, at vi tør tale åbent om ordblindhed – hvad det er, og hvad det bestemt ikke er!
Kun derigennem kan vi nære et håb om at få nedbrudt de mange fordomme om ordblindhed. Og kun i fællesskab kan vi skabe bedre vilkår for mennesker med ordblindhed.

Med venlig hilsen

Janne Sabro, formand i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Notas Survey-baserede rapport om ordblindhed, fordomme og hjælpemidler, sep. 2021, er tilgængelig på Notas hjemmeside.

https://nota.dk/sites/default/files/fordomsrapport_final_tilgaengeliggjort_0.pdf