På ordblindeugens event den 29.9.2019 benyttede vi os af lejligheden til at offentliggøre modtageren af Ordblindeprisen 2019. Foreningens medlemmer pegede på Marie Wolter Bertelsen, som den person, der i 2019 skal hyldes for, at have gjort noget særligt på ordblindeområdet. Marie modtog prisen, fordi hun altid går til opgaverne med stor entusiasme og dagligt kæmper for, at mennesker med ordblindhed skal mødes med værdighed og respekt.

Stort tillykke til Marie!

Indstilling Mare Wolter Bertelsen:

Marie Wolter Bertelsen har gennem en lang årrække med entusiasme og energi arbejdet med ordblinde voksne. Hendes første ansættelse var i Frederiksborg Amts læseundervisning for voksne i 2004. Året efter var det i Roskilde Amt, hvor hun sammen med 3 kollegaer i 2007 blev overført til VUC Roskilde, da amterne blev nedlagt. Her var Marie Wolter Bertelsen ansat som IT- og Læsekonsulent og
var med til at opbygge ordblindeundervisningen på det, der i dag hedder HF og VUC Roskilde. I dag er ordblindafdelingen vokset til en stab på 20 ordblindelærere.

I 2015 blev Marie Wolter Bertelsen pædagogisk leder for ordblindeafdelingen, og var medvirkende til at få startet en 3 årig HF linje kun for ordblinde på HF og VUC Roskilde. Det første hold studenter fra den 3 årige ordblinde HF udklækkes til sommer 2020.

Marie er meget vidende, og hun har et særligt fokus på at ordblindeundervisning skal være vidensbaseret og lægge høj vægt på brugen af LST (læse og skriveteknologi).

Marie Wolter Bertelsen opleves som en meget entusiastisk person, der med stor viden og respekt har som mission, at mennesker med ordblindhed skal mødes med værdighed og respekt af fagpersoner, som hjælper dem, både på studiet, jobbet og i privatlivet. Derfor deler hun også meget gerne ud af sin store viden på området, så andre kan få indblik i hvordan en ordblindevenlig undervisning kan struktureres.
Hun er flittig og stiller gerne op til konferencer på DR, samarbeder med 3F, AOF og andre store aktører på området, bl.a. LæseTek i Holbæk. Målet er at gøre ordblinde til en inkluderet del af samfundet, hvor de med samme selvfølgelighed som ikke-ordblinde, får adgang til faglig læring.

”Læsning ér når man har forstået indholdet i teksten. For en ordblind er det mindre relevant, om det sker med ørerne eller øjnene.” – citat ved Marie Wolter Bertelsen