16. april 2020, Milling Hotel Park, Middelfart

Er du

• underviser, læsevejleder eller læsekonsulent i grundskolen

• læsevejleder eller underviser på en ungdomsuddannelse

• voksenunderviser

• anden fagperson inden for uddannelsesområdet?

Sæt X i kalenderen til den næste ordblinde og it-konference, der finder sted i foråret 2020.

Vi arbejder lige nu med programmet, og hvis du har ideer til indhold, er du velkommen til

at kontakte: Erik Arendal, era@au.dk, telefon +45 51 33 51 86.

Læs mere på www.konferencer.au.dk/ordblindeogit2020

Konferencen arrangeres af Rådgivnings- og støttecentret ved Aarhus Universitet i

samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet/UVM, Nota, Nationalt Videncenter

for Læsning og Ordblindeforeningen i Danmark.

KURSER I IT OG LÆSE- OG SKRIVEVANSKELIGHEDER

PÅ AARHUS UNIVERSITET

IT OG LÆSE- OG SKRIVEVANSKELIGHEDER

– BØRN OG UNGE I GRUNDSKOLEN

Kursus for lærere, læsevejledere og andre fagpersoner, der underviser eller vejleder børn

og unge i læse- og skrivevanskeligheder/med ordblindhed.

Udbydes i Aarhus og København.

IT OG LÆSE- OG SKRIVEVANSKELIGHEDER

– UNGE OG VOKSNE I UDDANNELSE OG ERHVERV

Kursus for fagpersoner, der underviser eller vejleder unge og voksne i læse- og

skrivevanskeligheder/med ordblindhed fx lærere, læsevejledere, studie- og

erhvervsvejledere, sagsbehandlere og job-konsulenter.

Udbydes i Aarhus og København.

MÅLRETTEDE KURSER

Ønsker I et særligt tilrettelagt kursus til jeres uddannelsesinstitution?

Vi udvikler og målretter kurser for fagpersoner på ungdoms- og videregående

uddannelser.

Vil I fx vide mere om:

FÅ BESKED OM NYE KURSER

Vil du have besked, når der udbydes nye kurser ved Rådgivnings- og Støttecentret

Så tilmeld dig vores nyhedsmail på: tdm.au.dk/rsc-nyhedsmail

ordblinde og it-flyer.indd 2 27/02/17 08:28

• Læse- og skriveteknologi

• Faglig læsning og læsestrategier

• Skrivekompetencer og skrivestrategier

• Notatteknikker

• Dysleksi

• Dyskalkuli

• Støtte- og interventionsmuligheder inden for SPS, herunder

tilrettelæggelse af test, udredning, it-instruktion eller studiestøtte.

Så læs mere på www.au.dk/rsc-kurser eller kontakt os på rsc@au.dk