DU´s bestyrelsens årsberetning 2020

Møde med Fynskredsen

13/11/2019
To fra hovedbestyrelsen og en ny frivillig mødtes med Fynskredsen for at starte DU-Syd, et nyt spændende projekt. Dette møde var for at hjælpe og sparre for at starte projektet.

Opstart på DU-Syd

12/12/2019
DU-Syd havde det først møde, hvor vi så nogle nye ansigter, som var klar til at hjælp med at få projekt op at køre.

Fastelavn

22/2/2020 – 23/2/2020 i Danehofhytten på Fyn
Det var en rigtig hyggelig mini lejr, hvor vi slog katten af tønden, var klædt ud og fik dejlig buffet. Det var på denne lejr muligt at købe alkohol i en lille bar vi havde lavet, hvor bestyrelsen var barpersonale hele aften. Vi afholdte også workshop om IT hjælpemidler, hvor Julie kom med et oplæg, og så kunne man sætte sig over til nogle, der vidste noget om, det man gerne ville lærer. Senere blev der holdt Jeopardy på initiativ fra en deltager, der selv havde lavet spillet. Det var virkelig fedt og lærerigt.

Vi håber at gentage succesen til næste år, dog med endnu flere traditionelle fastelavnslege.

DU4YOU med som ekspert

03/30 – . Online
Mediehuset København har afholdt 2 internet kursusrækker om webtilgængelighed, hjælpemidler og videoredigering. Kursus var henvendt til syns- eller hørenedsættelse, dysleksi eller kognitive udfordringer, og der deltog kursister fra de fleste af disse handicapgrupper.

DU – Dysleksi Ungdom er med som ekspert og medarrangører af den fysiske mødegang.

SUMHs digitale repræsentantskabsmøde 2020

01/04/2020 – 20/04/2020. Online
På grund af covid-19 kunne SUMHs (Sammenslutning af Unge Med Handicap) repræsentantskabsmøde ikke afholdes fysisk. I stedet for blev der iværksat et digitalt repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmøde forløb i 4 trin. 1. trin: Repræsentanterne fik tilsendt bilagene og læste dem. 2. trin: Debat som fandt sted på en Facebookside oprettet til dette formål samt et Zoom-møde. 3. trin: Afstemningen som foregik ved at alle repræsentanterne fik tilsendt et spørgeskema. Spørgeskema indeholdt alt det som en generalforsamling består af f.eks. valg til bestyrelsen, budget og Årsberetning. 4. trin: Læs referatet at repræsentantskabsmøde her http://sumh.dk/om-sumh/dokumentbibliotek/.

Teenlejr

11/09/2020 – 13/09/2020. Hylkedamhytten på Fyn
DU – Dysleksi Ungdom har igen i år haft glæden af at afholde Teenlejr, for de 13-15 årige. Det var som altid en fornøjelse at se og gense de unge mennesker på vores lejr.

På lejren fik vi pizza, afholdt natløb, spillede lasergame, havde filmaften og oplevede Jesper Sehested fra ”et liv som ordblind” fortælle os sin historie.

Som altid en sjov og hyggelig weekend.

Uge 40 ikke som den plejer

12/10/2020 – 18/10/2020. Hele landet
Uge 40 er Den Internationale Ordblindeuge, hvor der sættes fokus på ordblindhed i hele verden. I Danmark står bibliotekerne, Ordblindeforeningen, undervisningsinstitutioner m.fl. for at sætte særligt fokus på dysleksi. Det gøres bl.a. med arrangementer, foredrag, rapporter m.m.

Nogle af disse ting er Ordblindeforeningen og DU – Dysleksi Ungdom inviteret til og involveret i på forskellige måder. Flere af arrangementerne er blevet aflyst eller udskudt på grund af Covid-19 situationen.

Et arrangement den ikke blev aflyst eller udskudt, foregik i Aarhus. Begivenheden foregik dog med andre retningslinjer. F.eks. skulle man have mundbind på, når man ikke sad ned. Til arrangementet var der et ungepanel, hvor DU – Dysleksi Ungdom deltog med en repræsentant.

DU-Syd genstart møde

6/10/2020
DU-Syd havde genstart møde efter covid-19 nedlukningen og på dette møde besluttede de, at man skulle starte stille og roligt op igen, og få lavet deres første generalforsamling i det nye år.