DU-Dysleksi Ungdom

Hvem henvender DU sig til?

DU – Dysleksi Ungdom er en underafdeling af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og har fokus på ordblinde i alderen 16-30 år.

Der er tre ben, som DU hviler på, henholdsvis oplysning, det sociale, og hjælp og vejledning

  • Oplysning omhandler, hvad det vil sige at være ung og ordblind i dagens Danmark.
  • Det sociale er mødet med andre DU-medlemmer.
  • Hjælp og vejledning fokuserer på at hjælpe og vejlede medlemmer.

DU – Dysleksi Ungdom afholder Ungelejr og generalforsamling hvert år enten i oktober eller november måned. På Ungelejren mødes medlemmerne, og der hygges både socialt og med faglige indslag såsom workshops om apps, læse- og skriveteknologier m.m. og sparring. På lejren vil den årlige generalforsamling finde sted.

Aktiviteter

DU arrangerer forskellige aktiviteter for at styrke både faglighed og det sociale sammenhold blandt medlemmer og tilbyder for eksempel:

  • Kurser
  • Uddannelseslinje
  • Ungelejr

Du kan finde vores aktuelle aktiviteter i aktivitetsoversigten her.

Udvalg i DU

DU har en række forskellige udvalg for at kunne arbejde så effektivt som muligt, og for at kunne skabe en masse spændende events, muligheder samt information til vores medlemmer

  • Lejr udvalg
  • Online udvalg
  • Sociale medier udvalg
  • SUMH udvalg (Sammenslutningen af Unge Med Handicap)

Følg os på Facebook

Tusinde tak for en helt fantastisk ungelejr her i weekenden. Tak til alle de søde deltagere!!Lørdag havde vi Michael…

Slået op af DU – Dysleksi UngdomMandag den 11. november 2019

Nyt fra DU

Herunder finder du kontaktoplysninger på DUs bestyrelse. Derudover kan du finde vores årsberetninger og referater fra generalforsamlinger samt læse vores vedtægter.

I 2015 afholdte Ordblindeforeningen en ungelejr, som førte til, at der blev nedsat en tovholdergruppe til at starte en ungeafdeling op.

I 2017 blev Dysleksi Ungdoms første generalforsamling således afholdt.

Formand

Julie Kirkemann Riisby

Frivillig SPS vejleder

Kontaktperson for aktiviteter, foredrag mv. på Sjælland

  31 12 67 59

julie@ordblind.org


Næstformand

Gry Kaalund Nicolaisen

20 64 07 18

gry@ordblind.org


Bestyrelsesmedlem

Rikke Riisby

Frivillig SPS vejleder

rikker@ordblind.org


Bestyrelsesmedlem

Veronica Teresa Raaschou-Jensen

veronica@ordblind.org


Bestyrelsesmedlem

Sofie Borup

sofie@ordblind.org


Suppleant

Signe Xian Hougaard-Schmidt

signe@ordblind.org

Generalforsamling holdes hvert år i oktober-november måned. På generalforsamlingen aflægges bestyrelsens årsberetning, og der er valg til DU-Dysleksi Ungdoms bestyrelse.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende, jf. vedtægterne:

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
4. Orientering om kommende arrangementer og andre medlemstilbud
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt.

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH)

Dysleksi Ungdom er medlem af foreningen ‘Sammenslutningen af Unge med Handicap’ (SUMH). SUMHs vision er, at alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker.

Som en del af vores initiativ om oplysning er vi således stolte af at være medlem af SUMH, som varetager unge med handicaps interesser i samfundet. DU har indledt et samarbejde med SUMH, hvor organisationen holder foredrag og oplyser om handicap på uddannelsesinstitutioner.