DU-Dysleksi Ungdom

Hvem henvender DU sig til?

Dysleksi Ungdom (DU) er en underafdeling af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og har fokus på ordblinde i alderen 16-30 år.

Følg os på Facebook

Der er tre ben, som DU hviler på, henholdsvis oplysning, det sociale, og hjælp og vejledning

  • Oplysning omhandler, hvad det vil sige at være ung og ordblind i dagens Danmark.
  • Det sociale er mødet med andre DU-medlemmer.
  • Hjælp og vejledning fokuserer på at hjælpe og vejlede medlemmer.

DU – Dysleksi Ungdom afholder Ungelejr og generalforsamling hvert år enten i oktober eller november måned. På Ungelejren mødes medlemmerne, og der hygges både socialt og med faglige indslag såsom workshops om apps, læse- og skriveteknologier m.m. og sparring. På lejren vil den årlige generalforsamling finde sted.

Aktiviteter

DU arrangerer forskellige aktiviteter for at styrke både faglighed og det sociale sammenhold blandt medlemmer og tilbyder for eksempel:

  • Kurser
  • Uddannelseslinje
  • Ungelejr

Du kan finde vores aktuelle aktiviteter i aktivitetsoversigten her.

Nyt fra DU

I år finder vores ungelejr sted den 8-10. november 2019 i Danehofhytten i Langeskov efterfulgt af årets generalforsamling, som afholdes den 10. november 2019.
Læs mere i aktivitetskalenderen her.

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH)

Dysleksi Ungdom er medlem af foreningen ‘Sammenslutningen af Unge med Handicap’ (SUMH). SUMHs vision er, at alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker.

Som en del af vores initiativ om oplysning er vi således stolte af at være medlem af SUMH, som varetager unge med handicaps interesser i samfundet. DU har indledt et samarbejde med SUMH, hvor organisationen holder foredrag og oplyser om handicap på uddannelsesinstitutioner.

Herunder kan du se DUs bestyrelse og finde vores årsberetninger og referater fra generalforsamlinger samt læse vores vedtægter.

I 2015 afholdte Ordblindeforeningen en ungelejr, som førte til, at der blev nedsat en tovholdergruppe til at starte en ungeafdeling op.

I 2017 blev Dysleksi Ungdoms første generalforsamling således afholdt.

Formand

Julie Kirkemann Riisby

Kontaktperson for aktiviteter, foredrag mv. på Sjælland

  31 12 67 59

julie@ordblind.org


Næstformand

Rasmus Madsen

Kontaktperson for aktiviteter, foredrag mv. i Nord- og Midtjylland

 41 18 81 82

rasmusiberhip@gmail.com


Bestyrelsesmedlem

Frede Boe Simonsen

Kontaktperson for aktiviteter, foredrag mv. på Fyn og Sydjylland

  50 98 76 20

fredesimonsen@gmail.com


Bestyrelsesmedlem

Rikke Riisby

rikke_pigen_93@hotmail.com


Bestyrelsesmedlem

Emma Sabroe

 26 84 99 19

emma@sabroedk.dk


Suppleant

Mathilde Balschmidt

  20 22 00 76

  mathilde_balschmidt@hotmail.com


Suppleant

Veronica Teresa Raaschou-Jensen

 22 25 69 20

  vraaschou@gmail.com


Generalforsamling holdes hvert år i oktober-november måned. På generalforsamlingen aflægges bestyrelsens årsberetning, og der er valg til hovedbestyrelsen.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende, jf. vedtægterne:

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
4. Orientering om kommende arrangementer og andre medlemstilbud
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt.