Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde

Kære medlemmer,

Bemærk at der er en rettelse til den tidligere udsendte dagsorden:

"På valg er formand" - se nedenstående dagsorden.

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark holder årsmøde

Lørdag den 25. maj 2019
Tidspunkt: kl. 11.30 – 16.00

Indlæg ved Stefan Pal - "Så stav da årdenligt".
Er stavetilegnelsen vanskeligere i dansk end i andre sprog, og kan teknologien hjælpe os?
Vi dykker ned i sprogets DNA og undersøger, hvordan og hvorfor
sprogets udvikling spænder ben for dansk sprogteknologi.

Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart

Årsmødet

Kl. 11.30 - 12.00 Vand og sandwich
Kl. 12.00 - 13.00 Indlæg ved Stefan Pal - "Så stav da årdenligt".
Kl. 13.00 - 14.00 Generalforsamling.
Kl. 14.00 - 14.15 Kaffepause med kage.
Kl. 13.15 - 16.00 Fortsat generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Velkomst
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Orientering om det nuværende årsbudget
5. Behandling af indkomne forslag * )
6. Fastsættelse af kontingenter fra medlemmer
7. Valg til bestyrelse.
På valg er formand
På valg er 1 næstformand.
På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er 2 suppleanter
8. Eventuelt

OBS:
Husk at tilmelde dig senest den 5. maj 2019, hvis du er medlem og ønsker stemmeret.
*) Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 dage før årsmødet - dvs. den 5. maj 2019.

Tilmeldingen sker til sekretariatet på kontor@ordblind.org eller på telefon: 36 75 10 88.
Af hensyn til bestilling af sandwich m.m., bedes man venligst give besked om man deltager.

Bemærk at det er muligt at bestille spisning efter årsmødet til dem som måtte ønske dette fra kl. 17.30. Det koster 199,- kr. per person for buffet ekskl. drikkevarer. Tilmelding til sekretariatet senest den 5. maj og betaling via Mobile Pay 21094 med info om navn på dem, som spiser.

  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet