Foredrag og generalforsamling Kreds Storkøbenhavn den 22.01.2019

Ordblindeforeningen, Kreds Storkøbenhavn inviterer medlemmer og andre interesserede i ordblindhed til foredrag tirsdag den. 22. januar 2019 kl. 18:30 til ca. 21:00 i KU.BE kulturhuset på Frederiksberg: http://kube.frederiksberg.dk/Adressen er Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg - få minutter fra Flintholm station.

Foredragsholder er bibliotekschef Lene Harder fra Nota, der vil fortælle om hvad Nota er og hvordan Nota kan være en hjælp i hverdagen for ordblinde. Information om Nota kan findes her: https://nota.dk/om-notaForedraget starter 18:30 og varer til ca. 19:30 og der vil naturligvis blive mulighed for at stille spørgsmål derefter.

Efter en kort pause vil Storkbh. Kreds derefter fra ca. kl. 19:45 til senest kl. 21:00 holde ordinær generalforsamling for medlemmer af kredsen. Programmet er som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2018 til godkendelse ved kassereren.
4. Orientering og gennemgang af budgettet for 2019 ved kassereren.
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal sendes til formand Birte Jensen ordblind.kbh@gmail.com inden 20. januar 2018.
6. Valg til bestyrelsen. På valg er:
• Næstformand for 2 år.
• Kasserer for 2 år; Marianne Boysen ønsker at genopstille.
• Bestyrelsesmedlem for 2 år; Anita Schrøder, ønsker at genopstille.
• Bestyrelsesmedlem for 1 år.
• 1 suppleant for 1 år; Morten Bølling ønsker at genopstille.
• 1 suppleant for 1 år.
• 1 revisor for 1 år.
7. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Storkøbenhavns kreds

Klik her for invitation som PDF

  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet