Årsmøde 2019

Kære medlemmer,
Lørdag d. 25. maj 2019 holdt Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark årsmøde i Middelfart på Fyn.

Omkring 60 medlemmer var kommet fra nær og fjern for at høre om foreningens arbejde og tage stilling til foreningens fremtid. De fremmødte fik præsenteret foreningens årsberetning, godkendt årsregnskabet for 2018 og orienteret om foreningens langsigtede planlægning samt budgettet for 2019. På baggrund af indsendte forslag blev vedtægterne redigeret.

Herefter var der valg til bestyrelse. Velkommen til Bente Kruse, som er ny suppleant i bestyrelsen. Derudover blev Mogens Schmidt genvalgt som formand, Maj Mortensen blev genvalgt til næstformand, Carsten Hansen og Gitte Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer og Janne Sabroe genvalgt som suppleant. Tillykke med valget. Vi ser frem til et godt år 2019 for Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark.

Den samlede bestyrelse er:
Mogens Schmidt – formand
Christian Bock – næstformand
Maj Mortensen – næstformand
Kirsten Weile – bestyrelsesmedlem
Carsten Hansen – bestyrelsesmedlem
Gitte Nielsen – bestyrelsesmedlem
Julie Riisby – bestyrelsesmedlem
Karina Christensen – bestyrelsesmedlem
Bente Kruse – suppleant
Janne Sabroe – suppleant

Læs mere i protokollen og referatet på vores hjemmeside. Her finder du også foreningens årsberetning for 2018, regnskab for 2018 samt budgettet for 2019. De redigerede vedtægter findes her.

  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet