Fynskredsen inviterer til foredrag og generalforsamling

Klik her for at se invitationen

Fynskredsen inviterer til foredrag og generalforsamling:

Mandag d. 25. februar kl.19-21
på Rosengårdskolen, Stærmosegårdsvej 51, 5230 Odense M.


Janus Madsen fra WriteReader vil komme og fortælle om sit læringsværktøj og et forskningsprojekt om tidlig sporing af ordblindhed i Svendborg. Før Janus Madsen fortæller holder vi generalforsamling for Fynskredsen, hvor medlemmer af Ordblindeforeningen kan få indflydelse på hvad vi skal arbejde med på Fyn og komme med i bestyrelsen.
Under generalforsamlingen vil vi byde på kaffe og thé.

Programmet:
Kl. 19.00 Velkomst
Kl. 19:10- 20.00 generalforsamling
Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af ordstyrer
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Gennemgang af Regnskabet
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Bente Kruse, ønsker genvalg
Mie Vibe, ønsker genvalg
Claus Egedal, ønsker ikke at genopstille
7. Valg af ny revisor.
8. evt.

Kl. 20.00 - 20.50 Janus Madsen holder oplæg

Kl. 20.50 afrunding og på gensyn

For ikke medlemmer kan de komme med til foredraget for 25 kr.
For medlemmer er det gratis.

Du/I kan tilmelde jer på Bente.stengaard@gmail.com senest d.20. februar 2019.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Fynskredsen

  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet