Referat fra generalforsamling samt beretning for 2017 - Kreds Østjylland

Kære medlemmer,

Den 27. februar 2018 blev der holdt generalforsamling i Ordblindeforeningen i Østjylland.

Klik her for referat

Klik her for beretning for 2017


  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet