Nyhedsbrev – Ordblindhed i medierne

Ordblindhed skal være en del af læreruddannelsen

Hvad er ordblindhed? Hvordan opdager man ordblindhed? Og hvordan arbejder man med en ordblind elev? Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti er enige om, at dette skal blive en del af læreruddannelsen. Dette er en kæmpe gevinst for elever med ordblindhed og det har længe været foreningens ønske, at dette kommer på den politiske dagsorden.

Ordblinde elever opdages ofte for sent. Blandt andet fordi man mangler viden om ordblindhed i grundskolen og derfor har svært ved at spotte de ordblinde elever. Fra august 2017 har forældre én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin retskrav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn. Ordblindeforeningen mener, at det er alt for sent: 'Argumentet for at vente har blandt andet været, at skolen lige skal have en chance for at opdage det. Men jeg tænker: Hvad med at give barnet en chance? Det er da vigtigere. Folkeskolen skal jo nok klare sig', fortæller Christian Bock (næstformand).

Læs mere i Skoleliv og Politiken:

https://skoleliv.dk/nyheder/art6726422/S-V-og-DF-vil-sikre-hj%C3%A6lp-til-ordblinde-elever

https://politiken.dk/indland/uddannelse/art6726075/S-V-og-DF-vil-sikre-hj%C3%A6lp-til-ordblinde-elever

Elever med ordblindhed kan gå igennem folkeskolen uden at der bliver taget hånd om deres udfordringer. På P4 morgen kl. 9 d. 26.9.2018 udtaler Undervisningsordfører Annette Lind fra Socialdemokratiet, at Socialdemokratiet har et ønske om, at elever har et retskrav om, at elevernes sikres bedre ordblindetest og den efterfølgende opfølgning. Her spiller lærerne en stor rolle. Det er oplagt at foretage en ændring nu, hvor læreruddannelsen skal evalueres. Ordblindeforeningens formand Mogens Schmidt udtaler, at dette vil komme den enkelte elev til gode, da der mangler viden om ordblindhed i grundskolen.

Lyt med her (02:58:11):

https://www.dr.dk/radio/p4kbh/p4kbh-morgen/p4-morgen-2018-09-26-06-05-7

Gymnasielærere mangler viden om ordblindhed

Ovenstående mediebevågenhed er kommet efter en undersøgelse af Danske Handicaporganisationer (DH) som viser, at man på gymnasierne mangler viden om bl.a. ordblindhed og derfor har svært ved at give eleverne den støtte de har behov for. ’Tæt på halvdelen af landets gymnasie- og HF-undervisere føler sig dårligt rustet til at undervise elever med handicap, viser en rundspørge blandt 1.400 undervisere foretaget af Danske Handicaporganisationer (DH).’
’Uddannelse er ekstra afgørende for, at unge med handicap får et job…’ udtaler Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Læs mere om DH’s undersøgelse her:

https://www.handicap.dk/nyheder/nyhedsarkiv/dh-undersoegelse-gymnasielaerere-mangler-viden-om-handicap/

Line Sort er blandt dem, som er blevet opdaget sent og som på grund af manglende viden om ordblindhed først meget sent fik den rette støtte. Line udtaler sig i Politiken om hvilken betydning det har haft for hende, at hun først blev opdaget på Århus Universitet:

https://politiken.dk/indland/art6724249/Lines-ordblindhed-blev-f%C3%B8rst-opdaget-p%C3%A5-universitetet

Læs også Lines historie på s. 25 i Ordblindebladet Nr. 2. 2018 - klik her

  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet