Nyhedsbrev oktober 2018

Kære medlemmer,

Mattias Tesfaye modtog Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks Ordblindepris
Mange kender Mattias Tesfayes historie fra produktionsskolen i Avedøre. Ved et besøg på skolen, oplevede han til sin store overraskelse, at man ikke havde opdaget, at eleverne var ordblinde før de blev testet i en alder af 16-17 år. Mattias havde skrevet om oplevelsen på Facebook og fik mange svar, som rystede ham. Han oplevede det, vi i foreningen gennem mange år har oplevet, nemlig at ordblinde elever ikke får den hjælp de har brug for og at der er meget stor uvidenhed om handicappet. Siden har Mattias brugt sin politiske energi på at ændre på ordblinde elevers forhold. En af de ting han har brugt meget energi på er, at forældre skal have et retskrav på at få deres barn testet.
Vi oplever, at Mattias Tesfaye altid stiller velvilligt op når vi kalder. Det sætter vi stor pris på.
Mattias Tesfaye modtog derfor i tirsdags, d. 9.10 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks Ordblindepris for at være med til at give vores medlemmer en mulighed for at få deres barn testet for ordblindhed, og fordi han gør en stor forskel for mennesker med ordblindhed.

Tillykke med Ordblindeprisen, Mattias Tesfaye

Foretræde i Uddannelsesudvalget
Tidlig indsats og inkluderende læringsfællesskaber er afgørende for elever med ordblindhed. Vi ser adgangen til tilgængeligt materiale, fx via Nota bibliotek, som en del af en tidlig indsats for elever med ordblindhed og elever i risiko for at være ordblind.
Ordblinde-risiko-testen, som tages på elever i 0. 1. klasse, viser med 80-90 % sikkerhed, om en elev er ordblind. Ordblinde-risiko-testen anvendes derfor, når en elev i de mindste klasser viser tegn på ordblindhed. Erfaringer viser, at læsning styrkes markant, når læse- og skriveteknologi samt tilgængelige tekster inddrages i læseundervisningen. Gode læsefærdigheder har afgørende indflydelse på elevers tro på egne evner og handlemuligheder samt valg af uddannelse. Adgang til Nota bør derfor være en del af tidlig indsats, sideløbende med den grundige og systematiske læseindlæring. Vi foreslår derfor en midlertidig adgang, gældende indtil ordblindhed endeligt er konstateret eller ikke konstateret, dog senest ved udgangen af 3. klasse.

Ordblindeforeningen har som deltagere i en ad-hoc gruppe i ROAL (samrådet for ordblindhed og andre læringsvanskeligheder) fået foretræde i Undervisningsudvalg tirsdag d. 23. oktober 2018.

Dagsordenen for udvalgsmødet kan læses på Folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Uddannelses-_og_Forskningsudvalget.aspx

Bemærk: Sekretariatet holder efterårsferie i uge 42 og er tilbage igen d. 22. oktober.


  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet