Nyhedsbrev nr. 2 - 2018

Nyhedsbrev om brug af ordforslagsprogrammer ved de gymnasiale uddannelser, almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning

Fra marts 2018 tillades det at bruge ordforslagsprogrammer (cd-ord, app-writer og ViTre) på forberedende voksenuddannelse (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) og den kommende forberedende grunduddannelse (FGU). Dette gælder eksaminander, som er testet ordblinde og som gennemfører prøver på særlige vilkår. Tilladelsen vil bidrage til ligestillingen af ordblinde elever ved eksamener. Ordblindeforeningens politiske udvalg har i 2017 haft særligt fokus på mulighed for anvendelse af ordforslagsprogrammer, og vi er som forening utrolig glade for, at dette nu er en realitet.
Vi regner med, at tilladelsen i løbet af kort tid vil blive udmeldt til de relevante uddannelsessteder gennem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.


  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet