Nytårs nyhedsbrev

Kære medlemmer, institutioner, skoler og andre med interesse for ordblindesagen.

Nu hvor vi er startet på et nyt år, er det tid til at se tilbage på det år, der er gået, og det der kommer.

I 2017 blev det et retskrav, at forældre kan forlange at få deres børn testet for ordblindhed en gang i deres skoletid. Dette kan dog først ske fra foråret i 4. klasse.
Det er ligeledes muligt for skolen at tage en ordblinderisikotest fra 0. til 2. klasse.

Disse tiltag, samt den nye Nationale ordblindetest, har været med til at bringe ordblindhed frem i lyset.

Ordblindeforeningen har i samarbejde med en række samarbejdspartnere været med i en række tema arrangementer og messer. Det har også været med til at sætte ordblindhed på dagsordenen.

Vi kan dog stadigvæk både se og høre, når vi deltager i disse arrangementer, at indsatsen på skoleområdet er blevet bedre, men den er langt fra tilstrækkelig.

En af vores hovedopgaver i 2018 må være at vi signalerer til skolerne, at Ordblindeforeningen ikke er en modstander, men en samarbejdspartner som gerne vil stille viden og kompetencer til rådighed.

Vi har en række specialister på blandt andet det teknologiske område, som de gerne må trække på.
Vi vil fortsætte med at udbygge vores netværk af frivillige rådgivere. Behovet for rådgivning og bisidder hjælp er voksende.

Vi har i 2017 oplevet medlemsfremgang. En fremgang som vi tror fortsætter i 2018.
En medlemsfremgang er også en nødvendighed, hvis vi på sigt skal overleve som forening.

Med disse ord vil jeg ønske alle et godt nytår og tak for samarbejdet i 2017.

Mogens Schmidt
Formand Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet