Ordblinde/Dysleksiforeningen i Østjyllandskredsen

Kreds-generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18:30
Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C.

Dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent.
2. Aflægning af bestyrelsens årsberetning.
3. Fremlæggelse af det revideret årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om det nuværende års budget.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til kredsens formand lu@ordblind.com senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Yderligere oplysninger ved Rasmus Lerbak, mobil 41608541.

Formand Lena Utoft
St. St. Blichersvej 84
8210 Aarhus V
Tlf. 86255390.

NB.

1) Kent holder vejledning hos Silkeborg AOF, Ørnsø Centret, Ørnsøvej 5-7, Silkeborg
den første tirsdag HVER måned kl. 19:00, mobil 25 2878 31.

2) I Aarhus er der vejledning på Folkestedet, Carl Blochs gade 28,
HVER tirsdag fra 17:00 til 18:00, mobil 25 2878 31.  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet