Ordblindeforeningen Fyns Kredsen inviterer til cafemøde og generalforsamling i Fyns kredsen

Onsdag d. 7. februar 2018
Kl. 19.00
Arrangementet afholdes på Kivsmosevej 10, 5690 Tommerup

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Velkomst
2. Valg af ordstyrer
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Gennemgang af Regnskabet
6. Valg til bestyrelsen
7. Hvad vil vi med Fyns Kredsen fremadrettet.
8. Evt.

Det er for alle medlemmer af Ordblindeforeningen.

Du/I kan tilmelde jer på Bente.stengaard@gmail.com


Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Fyns kredsenKommende arrangementer:

8. juni 2018 sommerkomsammen i Fyns kredsen.

  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet