I slutningen af juni 2019 blev Pernille Rosenkrantz-Theil (S) udpeget til Børne- og Undervisningsminister. I går holdt Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks politiske udvalg det første møde med ministeren.

På mødet drøftede vi, hvordan vi kan sikre en bedre og mere ensartet adgang til de nødvendige hjælpemidler, undervisning og støtte i skolen og på uddannelsen. Vi oplevede en stor viden og interesse hos ministeren, som allerede før sin udpegning til Børne- og Undervisningsminister beskæftigede sig med de udfordringer, mennesker med ordblindhed har.

På mødet fik vi drøftet nogle af de problematikker, vi i foreningen oplever:

  • Tilfældigheder mht. afdækning og testning for ordblindhed.
  • Tilfældigheder i om en elev eller studerende modtager den rette undervisning, støtte og kompensation.
  • Tilfældigheder mht. uddannelsessteders, skolelederes, læsevejlederes og læreres kendskab til ordblindhed.
  • At skoler/kommuner henviser til specialundervisning målrettet elever med generelle vanskeligheder frem for specialundervisning for elever med specifikke vanskeligheder.
  • At det ikke er muligt at klage over en afgørelse pga. manglende afgørelse.
  • At mange skoler/kommuner ikke efterlever Klagenævnet for Specialundervisningens afgørelse.
  • At skoler/kommuner trækker sager i langdrag.

Vi gør opmærksom på, at ovennævnte beskriver de sager, vi oplever i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og dermed ikke er en generel problemstilling på alle skoler og i alle kommuner.

Vi er meget optimistiske og ser frem til et godt videre samarbejde og frugtbare dialoger med den nye Børne- og Undervisningsminister.

Formanden for Ordblindeforeningen sammen med formanden for Politisk Udvalg og Børne- og Undervisningsministeren