Det er nu muligt at anvende Ordblindetesten virtuelt i forbindelse med den nuværende situation med nedlukning af uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om fjerntest her: https://www.spsu.dk/nyheder/spsu/2020/mar/200327-muligheder-for-at-teste-virtuelt-med-ordblindetesten

Her fremgår retningslinjerne også for virtuel testning.

Skolerne kan ordblindeteste elever i 3.-5. klasse, som kommer på skolen. Elever i 6.-9. klasse kan fjerntestes med Ordblindetesten.

Venlig hilsen Trine og Stina
Redaktører af Ordblindenetværket, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.