Ungdomsuddannelserne
Hjælpe- og undervisningsmidler
Mere info om SPS støtte
Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Mere info om SPS støtte

På Undervisningsministeriets sider om erhvervsskoler kan du finde flere oplysninger om Specialpædagogisk støtte til elever i erhvervsuddannelser. Der linkes blandt andet til Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v.
Ansøgning om støtte under uddannelsen sker ved henvendelse til den enkelte skole.

På hjemmesiden "Elevplan" kan du søge information om:
  • Hvor de enkelte erhvervsuddannelser findes.

  • Hvordan erhvervsuddannelser er opbygget.

  • Hvilke specialer uddannelserne indeholder.

  • Hvilke fag de enkelte uddannelser indeholder.