Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Links

Websites med relevans for specialundervisning:
LOF - en institution der tilbyder ordblindeundervisning: www.lofkurser.dk
Frederiksberg / Frederiksværk Ordblindeinstitut ApS: www.ordblind-privat.dk
Nyt Mod - private udbydere af ordblindeudredninger og -undervisning: www.nyt-mod.dk
VUC'er og specialskoler i Danmark: www.vuc.dk
Hovedstadens Ordblindeskole: www.hokbh.dk
Ordblindeinstituttet: www.oi.dk
Ordblindeefterskolerne: www.ordbl.dk
Specialundervisning i EU: www.european-agency.org

Websites, hvor man kan låne eller købe lydbøger:
Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder: www.nota.nu
Netbiblioteket E17: www.e17.dk
KLO - Kultur og Litteratur Orientering for læsehandicappede: www.klo.dk
INFOKO: www.infoko.dk
Novelleforlaget: www.novelleforlaget.dk

Andre websites:
Få det hele med på DR: www.dr.dk/syn
ligetil - nyheder der er lette at læse: www.dr.dk/ligetil
Dansk Videncenter for Ordblindhed: www.dvo.dk
Nationalt Videncenter for Læsning: www.videnomlaesning.dk
Hjælpemidler: www.socialstyrelsen.dk/handicap/hjaelpemidler
Undervisningsministeriet: www.uvm.dk
Kommunernes Landsforening: www.kl.dk
Skole og Forældre: www.skole-foraeldre.dk
Danske Handicaporganisationer: www.handicap.dk
Audiologopædisk forening: www.alf.dk
Center for Frivilligt Socialt arbejde: www.frivillighed.dk
Danske Studerendes Fællesråds: www.dsfnet.dk.
HKI - Hans Knudsen Instituttet: www.hki.dk
Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland: www.ikh.rm.dk

Ordblindeforeninger i andre lande:
Dysleksiforbundet i Norge: www.dysleksiforbundet.no
Svenska Dyslexiföreningen, Stockholm: www.dyslexiforeningen.se
Dyslexia and special education needs, Luxembourg: www.dyspel.org
European Dyslexia Association: www.dyslexia.eu.com
International Dyslexia Association: www.interdys.org
British Dyslexia Association: www.dbadyslexia.org.uk
The UK-organisation Adult Dyslexia Access: www.dyslexia-help.org
Nordjylland Storkøbenhavn + City Nordsjælland Østjylland Viborg Vestjylland Vejle Sydjylland Fyn Vestsjælland Bornholm Storstrøm Midtsjælland